Ma 2014. 08. 22, péntek, Menyhért napja van. Holnap Bence napja lesz.

AZ ÜLLŐI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE

A helyi választási iroda vezetője megállapította az önkormányzati választáson jelöltként történő induláshoz szükséges ajánlások számát. Az erről szóló közlemény letölthető itt: valasztas2014@ullo.hu_20140818_094750

A helyi választási iroda vezetője megállapította az önkormányzati választáson jelöltként történő induláshoz szükséges ajánlások számát. Az erről szóló közlemény letölthető itt:

valasztas2014@ullo.hu_20140818_094750

{ Comments on this entry are closed }

Lapozzon bele:

Kiadvány

{ Comments on this entry are closed }

Kondipark

{ Comments on this entry are closed }

Aug20

{ Comments on this entry are closed }

Zsálya01

{ Comments on this entry are closed }

Laza05

{ Comments on this entry are closed }

Az önkormányzat képviselőtestülete továbbra is részt vállal a magánterületeken történő rágcsálóirtásban.
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Né-Du Kkt. szakemberei 2014. szeptember 12-13-14-én,  majd szeptember 26-27-28-án végeznek patkányirtást a város belterületén. Ahol további ellenőrzés szükséges, azt 2014. október 10-én végzik el.
Azokon az ingatlanokon biztosítjuk ezt a szolgáltatást, ahol nagymértékben elszaporodtak a patkányok, és amelyekről bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, a hatosagi-iroda@ullo.hu e-mail címre, vagy a 29/320-011/100 m telefonszámra.
A cég már több éve végzi nálunk tevékenységét, a szakemberek jól ismerik a veszélyeztetett területeket. A helyszínen a gázmester dönt az irtás szükségességéről, és csak indokolt esetben helyez ki csalétket.
Kérjük a megértésüket és azt, hogy fogadják meg a szakember tanácsát a rágcsálók elszaporodásának megakadályozása érdekében.

Számítunk segítő együttműködésükre!

Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

{ Comments on this entry are closed }

Az elmúlt években, jellemzően a nyári időszakban számos lakossági panasz érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a környezeti zajjal kapcsolatosan. Ezek kisebb részt a zajos kerti munkákkal, nagyobbrészt a családi rendezvényekkel kapcsolatosak és sokan panaszkodtak a hangos udvari zenehallgatásra.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló központi jogszabályokban csak a mindennapi, állandó zajterhelés határértékei kerültek meghatározásra, hatályuk nem terjed ki a közterületi rendezvényekre sem az eseti, relatíve rövid időt érintő zajterhelést kiváltó eseményekre. A fenti kérdésekben, a helyi zaj- és rezgésvédelem kialakítására a települési önkormányzatnak van szabályozási lehetősége.

Ezzel a felhatalmazással élve Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletét, mely 2014. július 25-én lépett hatályba.

Az önkormányzat feladata az eseti, rövid ideig tartó nagy zajjal járó és magánterületen folytatott tevékenységekkel kapcsolatosan a közösségi együttélés alapvető szabályainak megalkotása, így a lakosság nyugalma, pihenésének biztosítása érdekében szabályozottá válik többek közt a nagy zajjal járó építési, bontási tevékenység, kerti munkálatok végzése, vendéglátó egységek tevékenysége.

A rendelet hatálya Üllő Város közigazgatási területén zajkibocsátással járó közterületi rendezvényre, sport és szabadidős létesítmények területén szabadtéri rendezvények hangosító berendezéseire, vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében üzemeltetett hangosító berendezésre, magánszemélyek háztartási tevékenységére, pirotechnikai termékek alkalmazására terjed ki. Nem tartoznak a hatálya lá például az állami, önkormányzati rendezvények.

A lakosság széles körét érintő főbb szabályok:

A közterületi rendezvény hangosító berendezései üzemeltetéséhez a továbbiakban a települési jegyzőtől engedélyt kell kérni és azok   8.00 és 22.00 óra között, pénteken, szombaton és a munkaszüneti napokat megelőző napon 8.00 és 24.00 óra között üzemelhetnek.

Sport és szabadidős létesítmények területén szabadtéri rendezvény hangosító berendezései pénteken, szombaton és munkaszüneti napokat megelőző napon 08.00 és 24.00 óra között, további napokon 08.00 és 22.00 óra között üzemeltethetők.

Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében hangosító berendezés 08.00 és 22.00 óra között üzemeltethető.

Magánszemélyek háztartási tevékenysége – zajjal járó motoros vagy elektromos fűnyírás, motoros favágás, köszörülés, kerti traktorozás, építési, bontási munkálatok, kivéve az azonnali hiba- és kárelhárítási tevékenységet- szombaton 09.00 és 18.00 óra között, vasár- ünnepnapon 09.00 és 12.00 óra között, egyéb napokon 7.00 és 20.00 óra között végezhető.

Magántulajdonú ingatlan udvarán hangosító berendezést – ide tartozik a rádió, bármely hangszóró vagy műsorforrás-  munkanapon 09.00 és 20.00 óra között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon10.00 és 22.00 óra között lehet üzemeltetni úgy, hogy az ne zavarja a lakókörnyezetben élők nyugalmát.

Zajt keltő pirotechnikai terméket 10.00 és 22.00 óra között lehet felhasználni, alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamban.

A jogszabályban foglaltak megsértése miatt tett panaszra a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerint zajvédelmi eljárást folytat le. Ha az eljárás során bebizonyosodik a jogsértés a hatóság a fokozatosság elvét betartva először felhívja a jogsértőt, hogy hagyjon fel ezzel a magatartásával, ennek eredménytelensége esetén  közigazgatási bírság kiszabásával „kikényszeríthető” a jogkövető magatartás.

A hatósági zajvédelmi eljárás hosszadalmas folyamat a törvény szerinti eljárási és teljesítési határidőkkel, így nem alkalmas az általában késő este, vagy hétvégén előálló probléma azonnali kezelésére. Ezekben az esetekben továbbra is a rendőrhatóságnak kell jelezni a csendháborítást, melynek rendvédelmi hatáskörénél, tekintélyénél, folyamatos szolgálat ellátásánál fogva hatékony intézkedési lehetősége van a lakosok nyugalmának biztosítására.
Reményeink szerint az önkormányzati rendelet hatása hosszabb távon, a szemléletformálás révén lesz érzékelhető, amikor minden lakónk tekintettel lesz a szomszédai és a környezetében élők nyugalmára is.
/A rendelet teljes szövege hamarosan elérhető lesz a www.ullo.hu honlapon./

Ladányi Ágnes
Hatósági irodavezető
Polgármesteri Hivatal

{ Comments on this entry are closed }

Az ingyenes jogsegélyszolgálatról szóló tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

{ Comments on this entry are closed }

2014. július 19-től 2014. augusztus 16-ig Szolnok – Kaba és Tápiógyörgye – Újszász állomások között érvényes módosított menetrend megtekintéséhez kattintson ide

{ Comments on this entry are closed }