Ma 2015. 05. 25, hétfő, Orbán napja van. Holnap Fülöp napja lesz.

WALTER a légiforgalomban

A Liszt Ferenc Repülőtér légiforgalmát irányító HungaroControl Zrt. és a Közlekedéstudományi Intézet közösen fejlesztettek ki egy olyan rendszert, amely naprakész adatokat szolgáltat a Budapest vonzáskörzete feletti légiforgalom alakulásáról. Az alkalmazás segítségével egy meghatározott területen és időintervallumon belül nyomon követhetők a légi járművek adatai, pozíciói és repülési időpontjai, valamint az egyes gépek járatszáma, indulási és érkezési […]

trukkos_lopasok

Leleményes trükkel próbálnak pénzt szerezni idős emberektől ismeretlen tettesek, akik Vecsésen, Üllőn, Maglódon és több Monor környéki településen is feltűntek az elmúlt hetekben. Ravasz csellel próbálják megtéveszteni idős áldozataikat, – eddig szerencsére kevés sikerrel, – de sajnos előfordult olyan eset, hogy egy idős asszonytól 1 millió forintot csaltak ki.

A csalók módszerére jellemző, hogy az esti órákban vezetékes telefonon keresik fel az idős embereket, majd magukat a sértett unokájának vagy fiának kiadva próbálják elkövetni a bűncselekményt. Az egyik esetben feltűnt a sértettnek, hogy az igazi rokon hangjától eltérő orgánum szólt bele a kagylóba. Ekkor azzal védekezett a hívó, hogy autóbalesetet okozott, amelyben megsérült, felrepedt a szája, emiatt változott el a hangja. A történet folytatásaként az álunoka azt állította, az autóbaleset elszenvedői kigyúrt „nehézfiúk”, akik addig nem engedik el a helyszínről, amíg a kárt meg nem fizeti. Ezért azonnal pénzre van szüksége, amiért elküld valakit a nagyszülőhöz. Hogy a színjáték hitelesebbnek tűnjön, a hívó sírást imitálva tovább fokozta a hangulatot. A férfi egymillió forintot kért a sértettől, állítása szerint ekkora összeg fedezte volna az okozott kárt. Előfordult olyan eset is, hogy az egyik éjszaka négy alkalommal is próbálkoztak a bűnözők. Szerencsére azonban a kiszemelt áldozatok gyanút fogtak, így sikerült elkerülni a bajt.

A rendőrség azt tanácsolja azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek, hogy ne habozzanak felhívni a telefonáló által hivatkozott unokát, gyermeket és ellenőrizzék le, hogy valóban megtörtént-e a baj. Ne higgyenek a csalóknak! Ne adjunk ismeretlennek pénzt és hasonló esetben azonnal értesítsük rendőrséget!

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válta, azonnal hívják a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/410-367-es telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén.

{ Comments on this entry are closed }

„Üllő Kiváló Sportolója” díj elnyeréséhez 

Üllő Város Önkormányzata egyes személyek kiemelkedő tevékenységének, életművének, sportteljesítményének elismerése és megbecsülése, a város jó hírnevének öregbítése vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló érdemeket szerzett személyek méltó elismerése és megörökítése, valamint a sport támogatásának elismerése céljából – többek között – „Üllő Kiváló Sportolója” díjat alapított.

[Az önkormányzat által adományozható kitüntető díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről a többször módosított 5/2006.(III. 30.) számú Ö. K. rendelet rendelkezik.]

„Üllő Kiváló Sportolója” díj elnyerésére javaslatot tehetnek a nevelési – oktatási intézmények, sportegyesületek, a városban működő társadalmi szervezetek, egyházak vezetői, az önkormányzati bizottságok és a Képviselő-testület tagjai és magánszemélyek is.

„Üllő Kiváló Sportolója” díj kiemelkedő sportmunkáért azoknak az egyéni sportolóknak és csapatoknak, adományozható, akik országos versenyen 1-3. helyezést értek el vagy nemzetközi versenyen pontszerző helyen végeztek. A díjban évente legfeljebb egy személy és egy csapat részesülhet országos eredménye, továbbá egy személy és egy csapat részesülhet nemzetközi eredménye alapján, melynek odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 

Az elismeréssel oklevél és Üllő – 6-7 cm-es bronz kivitelben készített – címere jár. A címer hátoldalán „Üllő Kiváló Sportolója” felirat és az adományozás éve szerepel.

/Amennyiben a díj csapat részére kerül odaítélésre, a díjjal 1 db Üllő – 6-7 cm-es bronz kivitelben készített – címere és a csapat valamennyi tagjának névre szóló oklevél jár. A címer hátoldalán szintén a „Üllő Kiváló Sportolója” felirat és az adományozás éve szerepel./

Az elismerések átadására minden év augusztus 20-án, a városi ünnepség keretei között kerül sor.

A javaslatokat kérjük, hogy írásban részletes indoklással ellátva 2015. június 1-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba (cím: 2225 Üllő, Templom tér 3.) levélben, vagy személyesen átadható a Hivatal Portaszolgálatán, illetve megküldhető elektronikus úton a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Szíveskedjenek a borítékon (elektronikus levélben a tárgy mezőben) feltüntetni: „Javaslat Üllő Kiváló Sportolója díjra”

Javaslataikat, szíves közreműködésüket előre is köszönjük!

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:

Kissné Szabó Katalin

Polgármester sk.

{ Comments on this entry are closed }

Sajnálattal közöljük Üllő Város Önkormányzata és a rendezőség nevében, hogy a holnapra tervezett szabadtéri programunk, a 2. Üllői Sportválasztó nap az egész hétvégére várható viharos esőzés miatt elmarad.

Igyekezni fogunk, hogy ezt a fantasztikus rendezvényt bepótoljuk még ebben az évben.

Az estére tervezett Kökény Attila koncertet a tervek szerint 18.30 kezdettel megtartjuk Üllő városközpontjában az időjárástól függően nyitott vagy zárt térben. Kedvezőtlen időjárás esetén a házasságkötő teremben várjuk a rajongókat. A rendezvény INGYENES!

Megértésüket köszönjük.

 Tóth Gábor, Szomora Zsolt   / Rendezőség/ 

sportnap

{ Comments on this entry are closed }

GÁZ

Tájékoztatásul közöljük, hogy a FGSZ Zrt. Vecsési Földgázszállító Üzem fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Városföld – Vecsés DN 600 földgázszállító távvezetéken.

A fáklyázás várható időpontja: 2015. június 02-án és június 03-án, naponta 12:00 órától 20:00 óráig kb. 2-2 óra időtartamban.

Továbbá a Városföld – Vecsés DN 700 földgázszállító távvezetéken a fáklyázás várható időpontja: 2015. június 04-én és június 05-én, naponta 12:00 órától 20:00 óráig kb. 2-2 óra időtartamban lesz megtartva.

A fáklyázás a Vecsés külterületi csomópont – Üllő külterület 0107/8 helyrajzi szám melletti fáklyán történik, ami fény-és hanghatással jár.

A FGSZ Földgázszálllító Zrt. a fenti tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi, továbbá a munkálatokról a helyi/országos médiában közleményt jelentet meg.

Kérjük a bejelentés szíves tudomásulvételét.

{ Comments on this entry are closed }

foci plakát_2015_május

{ Comments on this entry are closed }

Csülök2015

{ Comments on this entry are closed }

Docs-koncert_A3-plakat-kisP

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt Lakosaink! 

Az elmúlt időszakban több állampolgári jelzés érkezett hivatalunkba, miszerint településünk két kulturális színterének – Közösségi Ház (Gyömrői út 24.) és Közösségi Központ (Templom tér 3.) – elnevezése nagyon hasonló csengésű és esetenként ez megtévesztő. Volt példa arra, hogy nem az adott program helyszínére, hanem a másik helyre ment az érdeklődő vendég.

Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy új elnevezést ad a két létesítménynek, a lakosság bevonásával oly módon, hogy az általa javasolt lehetőségek közül várjuk az állampolgárok véleményét, amely alapján döntés születik az új elnevezést illetően.

A Közösségi Ház esetében az alábbi három név közül várjuk az Önök javaslatait:

 „Dobos József” „Kiss Sándor” „Wass Albert”

(A testület által javasolt nevek vonatkozásában szempont volt az is, hogy a „névadó” személye kapcsolódjon valamiképpen Üllő kulturális előéletéhez, így esett a választás Dobos József és Kiss Sándor személyére.)  Az író és költő Wass Albert mellett nyilván nem mindenki számára cseng ismerősen a két üllői kötődésű személy neve, ezért rövid életrajzuk ismertetésével szeretnénk az Önök választását elősegíteni.

A Közösségi Központ elnevezésére az alábbi lehetőség közül választhatnak:

„Üllői Kulturális Központ” illetve „Városháza Kultúrközpont”

Az újságban található nyomtatvány felhasználásával várjuk javaslataikat.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2015. április 30-ig szíveskedjenek a Városháza Recepcióján elhelyezett gyűjtőládába bedobni. (Az összesített lakossági vélemények figyelembe vételével a képviselő-testület májusi ülésén dönt az elnevezésekről.)

Szavazni a weboldal jobb oldalán megjelent felületen lehet!

A felület az oldal 2x megnyitásával vált,  megkerülve a többszöri szavazás lehetőségét.

Megértésében és aktív közreműködésükben bízva, leadott javaslataikat előre is köszönjük!

 

 

Dobos József    (1915 – 1996)

Dobos József a XX. századi Üllő közéletének jelentős személyisége, élete végéig köztiszteletnek örvendő alakja.

Budapesten járt elemi iskolába, ahol művésztanárainak is köszönhetően fogékonynak mutatkozott a közösségformáló művészetek befogadására és művelésére.

Üllőn a harmincas évek elejétől bekapcsolódott a település kulturális közéletébe.

Tehetsége és a közösség iránti kifogyhatatlan szeretete révén egyre aktívabb szerepet vállalt, és rövid idő után vezető szerepet töltött be az akkor virágkorukat élő üllői egyesületek kulturális életében.

 Elsősorban a Katolikus Körben és a Dalkörben (teljes nevén Üllői Dal- Sport- és Önképző Kör) fejtette ki tevékenységét. Egy egész évtizeden keresztül színdarabokat, daljátékokat írt, rendezett, ezekben főszerepeket is vállalt, rendszeresen szórakoztató rendezvényeket, bálokat szervezett. Ezt az önzetlen, odaadó és hihetetlenül eredményes ténykedést a II. világháborút követő korszakváltásig, a civil szervezetek, így az üllői egyesületetek betiltásáig végezte.

 Ezt követően élte az egyszerű üllői emberek viszontagságos életét. Volt földműves, raktáros és vegyesbolt üzemeltető.

Életének lételeme volt ápolni és megőrizni Üllő múltját. Szépirodalmi munkái mellett rengeteget írt a régmúlt időkről és saját koráról is a megélt tapasztalatai alapján. Életművének ez a része még feldolgozásra vár.

 Rendszeresen fotózott, ezzel is pótolhatatlan ismeretanyagot hagyott az utókorra a korabeli Üllőről az 1920-as évektől a XX. század végéig.  A világháborús magyar katonaéletről történelmi értékű dokumentumokat, képanyagot köszönhetünk neki. Fényképeiből a Közösségi Központban tavaly kiállítást is láthattak az érdeklődők.

Életének utolsó éveiben segítette az akkor működött honismereti tevékenységet.

Aktív közreműködője volt az első üllői helytörténeti gyűjtemény kialakításában, és megérhette annak felavatását.

 

Kiss Sándor    (1912-1988) 

Kiss Sándor a 30-as évek közepétől a 70-es évek végéig Üllő kulturális életének egyik meghatározó képviselője volt.

Kezdetben a századforduló színjátszó hagyományainak – több társával együtt  – folytatója.

Operettek, népszínművek, színvonalas előadások szereplője, vagy rendezője, esetenként írója, társszerzője volt.

Hosszú éveken keresztül az intézmény gazdasági vezetője, majd egy évtizedig az igazgatója volt.

Éveken keresztül vetélkedőket szervezett és vezetett, majd feladatának érezte a 60-as évek fiatalságának kulturált, színvonalas programmal való ellátását.

Létrejött – a sokaknak máig is emlékezetes – öt órai teák „intézménye”, olyan zenekarokkal mint a monori Ezüst Csillag, az üllői Saturnus és ALFA.

Az 50-es évek végétől a Pest-megyei Hírlap Monor és Vidéke kiadványában (annak megszűnéséig (kb.1985-ig) Üllő gazdaságával, kulturális életével, sportjával foglalkozó – Üllőt népszerűsítő megszámlálhatatlan írása jelent meg.

Wass Albert    (1908-1998)

Wass Albertet Magyarországon csak halála után fedezték fel, mint az erdélyi magyar irodalom nagyját. Ő a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne róla, miközben vannak, akik a legnagyobbak között emlegetik, és masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyarországon. (1997-ben megkapta a magyar állampolgárságot – az író magyar állampolgárként halt meg.)

Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül.

1993. augusztus 20-án Wass Albertnek Antall József miniszterelnök előterjesztése alapján Göncz Árpád köztársasági elnök oda ítélte a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.

                                                                                                                                                             [forrás: hu.wikipedia]

{ Comments on this entry are closed }

Járdaépítés_2015_kicsi

{ Comments on this entry are closed }

15_03_UlloiH_viragositas_2c

{ Comments on this entry are closed }