Ma 2014. 04. 18, péntek, Andrea napja van. Holnap Emma napja lesz.

Tájékoztató a TIGÁZ Zrt. kereskedői engedélyes garantált szolgáltatásairól

Tisztelt Lakosság! Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni a TIGÁZ Zrt. kereskedői engedélyes garantált szolgáltatásairól, melyek a következőek: 1. Információadás dokumentált megkeresésre: A földgázenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált felhasználói megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül az Engedélyes érdemben választ ad. 2. Visszatérítés téves számlázás esetén: Az Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 napon belül a felhasználó […]

majalis_plakat

A rendezvény részletes programjának megtekintéséhez kattintson ide!

{ Comments on this entry are closed }

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási Közművelődési és Sport Bizottsága meghatározta a 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai beiratkozás rendjét, melyről ezúton értesítjük az érintett Szülőket.

Városunk valamennyi tagóvodájában
a beiratkozás időpontja:  2014. május 5. (hétfő) 8-18 óráig,
pót-beíratás:2014. május 9. (péntek) 8-12 óráig. 

Óvodáink neve, címe:
Pitypang Óvoda (Üllő, Faiskola u. 17.), Gyöngyvirág Óvoda (Üllő, Gyöngyvirág tér 1/a.), Bóbita Óvoda (Üllő, Állomás u. 17. ) Napraforgó Óvoda (Üllő, Pesti út 98/2.) Csicsergő Óvoda (Üllő, Kisfaludy tér 10.)

A beíratáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal az alábbi iratokat:
- A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és lakcímét igazoló hatósági igazolványt.
- A szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát
- Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén
- A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást.
- Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.

Néhány fontos tudnivaló az óvodai neveléssel kapcsolatos előírásokról és az óvodai felvételekkel kapcsolatos eljárásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.§ (továbbiakban: rendelet)
Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért az Nkt. 72.§ (1) bekezdése alapján a szülő felelős. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni a jegyzőt (rendelet 20.§ (2) bek.), továbbá akkor is, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodában teljesíti.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49.§ (1) bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvodai felvételről, átvételről és a gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49.§ (2)-(3) bek.)
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. (Nkt. 37.§)

Az óvodai beíratási körzetek megtekintéséhez kattintson ide!

{ Comments on this entry are closed }

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket a városi tagóvodák és a bölcsőde 2014. nyári zárvatartási rendjéről:

-A bölcsőde 2014. július 28-tól – augusztus 22-ig zárva tart. Első gondozási nap: 2014. augusztus 24. (hétfő)

- A városi tagóvodák 2014. évi nyári zárvatartása az alábbiak szerint alakul:

A Pitypang Óvoda 2014.06.30.-2014.08.10. között, valamint 2014.08.11.-2014.08.24. között zárva tart.
A Gyöngyvirág Óvoda 2014.06.30.-2014.07.25. között, valamint 2014.07.28.-2012.08.10. között és 2014.08.11.-2014.08.24. között zárva tart.
A Bóbita Óvoda 2014.07.28.-2014.08.10. között zárva tart.
A Napraforgó Óvoda 2014.06.30.-2014.08.10. között, valamint 2014.08.11.-2014.08.24. között zárva tart.
A Csicsergő Óvoda 2014.08.11.-2014.08.24. között zárva tart.

{ Comments on this entry are closed }

Vasárnap lezajlott a 2014-es országgyűlési választás. A hivatalos végeredményre természetesen még napokig várni kell, de az előzetese adatok szerint dr. Szűcs Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje lesz az – Üllőt is magába foglaló – Pest Megyei 7-es számú választókerület képviselője. A körzetben 83.008 választásra jogosult állampolgár él, közülük 50.826-an voksoltak, ami 61.23%-os részvételt jelent.
Üllőn ennél kicsit alacsonyabb, 58.07%-os részvételi arány mellett zajlott a választás. A legtöbben a 06-os számú szavazókörben járultak az urnákhoz, ott a választásra jogosultak 63.93%-a szavazott.

A Pest Megyei 07-es EVK nem hivatalos végeredménye:
dr. Szűcs Lajos (Fidesz-KDNP)  21.609 szavazat – 43%
Szabó Rebeka (Kormányváltó Összefogás) 14.614 szavazat – 29.08%
Sas Zoltán (JOBBIK) 9.849 szavazat – 19.6 %
Pintér Sándor (LMP) 2227 szavazat – 4.43 %

A többi jelölt 1% alatti eredményt ért el.

Gratulálunk dr. Szűcs Lajosnak, bízunk benne, hogy a következő 4 évben eredményesen képviseli körzetét és – ennek részeként -  településünket is a parlamentben!

{ Comments on this entry are closed }

Járdaépítés_2014 másolata

{ Comments on this entry are closed }

A Húsvéti Ünnepre való tekintettel megváltozott hulladékszállítási rend az alábbi utcákra vonatkozik:

Gyömrői út 94-130 páros, páratlan oldal
Akácfa utca
Hársfa utca
Diófa utca
Csillag utca
Tölgyfa utca
Nyárfa utca
Viola utca
Liliom utca
Nefelejcs utca
Árvácska utca
Kenderes utca
Maglódi út
Május 1. utca
Deák F. utca
Liszt Ferenc utca
Sport tér
Móra Ferenc utca
Gyöngyvirág tér
Bimbó utca
Virág utca
Szövetkezet utca
Ecseri út
József A. utca
Zug utca
Kossuth Lajos utca
Állomás utca
Batthyány utca
Rákóczi Ferenc utca
Bercsényi utca
Klapka Gy. utca
Rétköz utca
Medikus utca
Pesti út 100-266 páros oldala
Templom tér
Széchenyi utca
Lejtő utca

{ Comments on this entry are closed }

-Április 5-én Nemzetközi Táncverseny

- Vecsés NBI B bajnokság
Április 12-én:
12:00 órakor Vecsés- B.füred ifjúsági
14:00 órakor Vecsés – Bfüred Felnőtt
Május 10-én:
12:00 órakor Vecsés – Csurgó Ifjúsági
14:00 órakor Vecsés – Csurgó Felnőtt

- Üllő Ifjúsági kézilabda
Április 12-én 9:00 órakor

Pest Megyei Labdarúgó Szövetség!
- Futsal mérkőzések
Április 13-án 9:00 órától
Április 26-án és 27-én döntők 9:00 órától

-Oltalom SE Futsal mérkőzések
Április 19-én 9:00-16:00 óráig

- Országos utánpótlás Női kézilabda mérkőzések
Április 24-én 10:30 órától és 12:00 órától
délután 16:00 órától és 17:45 órától
Április 25-én 10:00 órától és 12:00 órától

 

{ Comments on this entry are closed }

A tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

Tájékoztató a rókák veszettség elleni immunizálásához kapcsolódó ebzárlatot és legeltetési tilalmat elrendelő határozatról

{ Comments on this entry are closed }

A tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

{ Comments on this entry are closed }

A lakossági tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

{ Comments on this entry are closed }