Ma 2015. 04. 2, csütörtök, Áron napja van. Holnap Buda, Richárd napja lesz.

WALTER a légiforgalomban

A Liszt Ferenc Repülőtér légiforgalmát irányító HungaroControl Zrt. és a Közlekedéstudományi Intézet közösen fejlesztettek ki egy olyan rendszert, amely naprakész adatokat szolgáltat a Budapest vonzáskörzete feletti légiforgalom alakulásáról. Az alkalmazás segítségével egy meghatározott területen és időintervallumon belül nyomon követhetők a légi járművek adatai, pozíciói és repülési időpontjai, valamint az egyes gépek járatszáma, indulási és érkezési […]

Tisztelt Lakosaink! 

Az elmúlt időszakban több állampolgári jelzés érkezett hivatalunkba, miszerint településünk két kulturális színterének – Közösségi Ház (Gyömrői út 24.) és Közösségi Központ (Templom tér 3.) – elnevezése nagyon hasonló csengésű és esetenként ez megtévesztő. Volt példa arra, hogy nem az adott program helyszínére, hanem a másik helyre ment az érdeklődő vendég.

Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy új elnevezést ad a két létesítménynek, a lakosság bevonásával oly módon, hogy az általa javasolt lehetőségek közül várjuk az állampolgárok véleményét, amely alapján döntés születik az új elnevezést illetően.

A Közösségi Ház esetében az alábbi három név közül várjuk az Önök javaslatait:

 „Dobos József” „Kiss Sándor” „Wass Albert”

(A testület által javasolt nevek vonatkozásában szempont volt az is, hogy a „névadó” személye kapcsolódjon valamiképpen Üllő kulturális előéletéhez, így esett a választás Dobos József és Kiss Sándor személyére.)  Az író és költő Wass Albert mellett nyilván nem mindenki számára cseng ismerősen a két üllői kötődésű személy neve, ezért rövid életrajzuk ismertetésével szeretnénk az Önök választását elősegíteni.

A Közösségi Központ elnevezésére az alábbi lehetőség közül választhatnak:

„Üllői Kulturális Központ” illetve „Városháza Kultúrközpont”

Az újságban található nyomtatvány felhasználásával várjuk javaslataikat.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2015. április 30-ig szíveskedjenek a Városháza Recepcióján elhelyezett gyűjtőládába bedobni. (Az összesített lakossági vélemények figyelembe vételével a képviselő-testület májusi ülésén dönt az elnevezésekről.)

Szavazni a weboldal jobb oldalán hamarosan megjelenő felületen lehetséges!

Aktív közreműködésükben bízva, leadott javaslataikat előre is köszönjük!

Közösségi Központ elnevezése
  • Üllői Kulturális Központ
  • Városháza Kultúrközpont

Közösségi Ház elnevezése
  • Dobos József Közösségi Ház
  • Kiss Sándor Közösségi Ház
  • Wass Albert Közösségi Ház


 

Dobos József    (1915 – 1996)

Dobos József a XX. századi Üllő közéletének jelentős személyisége, élete végéig köztiszteletnek örvendő alakja.

Budapesten járt elemi iskolába, ahol művésztanárainak is köszönhetően fogékonynak mutatkozott a közösségformáló művészetek befogadására és művelésére.

Üllőn a harmincas évek elejétől bekapcsolódott a település kulturális közéletébe.

Tehetsége és a közösség iránti kifogyhatatlan szeretete révén egyre aktívabb szerepet vállalt, és rövid idő után vezető szerepet töltött be az akkor virágkorukat élő üllői egyesületek kulturális életében.

 Elsősorban a Katolikus Körben és a Dalkörben (teljes nevén Üllői Dal- Sport- és Önképző Kör) fejtette ki tevékenységét. Egy egész évtizeden keresztül színdarabokat, daljátékokat írt, rendezett, ezekben főszerepeket is vállalt, rendszeresen szórakoztató rendezvényeket, bálokat szervezett. Ezt az önzetlen, odaadó és hihetetlenül eredményes ténykedést a II. világháborút követő korszakváltásig, a civil szervezetek, így az üllői egyesületetek betiltásáig végezte.

 Ezt követően élte az egyszerű üllői emberek viszontagságos életét. Volt földműves, raktáros és vegyesbolt üzemeltető.

Életének lételeme volt ápolni és megőrizni Üllő múltját. Szépirodalmi munkái mellett rengeteget írt a régmúlt időkről és saját koráról is a megélt tapasztalatai alapján. Életművének ez a része még feldolgozásra vár.

 Rendszeresen fotózott, ezzel is pótolhatatlan ismeretanyagot hagyott az utókorra a korabeli Üllőről az 1920-as évektől a XX. század végéig.  A világháborús magyar katonaéletről történelmi értékű dokumentumokat, képanyagot köszönhetünk neki. Fényképeiből a Közösségi Központban tavaly kiállítást is láthattak az érdeklődők.

Életének utolsó éveiben segítette az akkor működött honismereti tevékenységet.

Aktív közreműködője volt az első üllői helytörténeti gyűjtemény kialakításában, és megérhette annak felavatását.

 

Kiss Sándor    (1912-1988) 

Kiss Sándor a 30-as évek közepétől a 70-es évek végéig Üllő kulturális életének egyik meghatározó képviselője volt.

Kezdetben a századforduló színjátszó hagyományainak – több társával együtt  – folytatója.

Operettek, népszínművek, színvonalas előadások szereplője, vagy rendezője, esetenként írója, társszerzője volt.

Hosszú éveken keresztül az intézmény gazdasági vezetője, majd egy évtizedig az igazgatója volt.

Éveken keresztül vetélkedőket szervezett és vezetett, majd feladatának érezte a 60-as évek fiatalságának kulturált, színvonalas programmal való ellátását.

Létrejött – a sokaknak máig is emlékezetes – öt órai teák „intézménye”, olyan zenekarokkal mint a monori Ezüst Csillag, az üllői Saturnus és ALFA.

Az 50-es évek végétől a Pest-megyei Hírlap Monor és Vidéke kiadványában (annak megszűnéséig (kb.1985-ig) Üllő gazdaságával, kulturális életével, sportjával foglalkozó – Üllőt népszerűsítő megszámlálhatatlan írása jelent meg.

Wass Albert    (1908-1998)

Wass Albertet Magyarországon csak halála után fedezték fel, mint az erdélyi magyar irodalom nagyját. Ő a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne róla, miközben vannak, akik a legnagyobbak között emlegetik, és masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyarországon. (1997-ben megkapta a magyar állampolgárságot – az író magyar állampolgárként halt meg.)

Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül.

1993. augusztus 20-án Wass Albertnek Antall József miniszterelnök előterjesztése alapján Göncz Árpád köztársasági elnök oda ítélte a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.

                                                                                                                                                             [forrás: hu.wikipedia]

{ Comments on this entry are closed }

2015. április 9-től – 2015. május 8-ig Szolnok – Püspökladány állomások között végzett pályaátépítési munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Részletek (itt)

{ Comments on this entry are closed }

Tájékoztatjuk, hogy a húsvéti ünnepre való tekintettel a kommunális hulladékszállítást az alábbi időpontra helyezzük át:

A szállítást 2015. 04. 06.-ai (Hétfő) ,  2015. 04. 04.-én (Szombat) végezzük el!

Az ingatlanonkénti tájékoztatást elvégeztük.

 

Tisztelettel:    Lócskai István Árpád / KUNÉPSZOLG

ügyvezető

{ Comments on this entry are closed }

M E G H Í V Ó 

Az Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. március 26-án (csütörtök) du.: 15,00 órakor tartja rendes ülését, melyre ezennel  m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza – Tanácsterem

Részletek letöltése ( klikk )

{ Comments on this entry are closed }

veszettség01

veszettség02

{ Comments on this entry are closed }

plakatfilmklub0317

{ Comments on this entry are closed }

Ezúton tájékoztatjuk az említett kereskedelmi egységek tulajdonosait, illetve bérlőit, hogy az OVIT optikai kábel-cserével járó korszerűsítési munkákat végez az Ócsa – Zugló 220 kV-os elektromos távvezetéken. A munka érinti az Üllő város DK-i határán átvezető és a Zöldmező, valamint K-Sped körutat a mellékelt ábra szerint keresztező vezetékszakaszt is.

Üllő, Ipartelep keresztezése- légifotó.pdf

Üllõ, Ipartelep keresztezése

A munkálatokra várhatóan 2015. március 20-án és 21-én nappal kerül sor.

A kábel-csere nem jár a kábel leengedésével, amely zavarná a Zöldmező út, vagy a K-Sped körút forgalmát, azonban biztonsági megfontolásból a kivitelezés idején veszélyt jelző és tilalmi táblák kihelyezésére kerül sor annak előrejelzésére, ha esetleg váratlan helyzetben jelzőőrös forgalomirányításra lenne szükség. Ilyen esetben legfeljebb 5-8 percig megtörténhet a forgalom leállítása.

Kérjük a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét!

 

Üllő Város Polgármesteri Hivatala

{ Comments on this entry are closed }

Az Aszfalt Hungária Alapanyag gyártó- és Építő Kft.

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁSÁBAN HOZOTT HATÁROZAT

Határozat letöltése (klikk)

{ Comments on this entry are closed }

Csalók Monoron 

A Monori Rendőrkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2015. március 10-én feljelentést tett egy időskorú monori asszony, mely szerint házánál megjelent három ismeretlen férfi, akik közölték vele, hogy kötelező csatornatisztítási munkálatokat kell végezniük. A sértett ennek hatására beengedte őket az ingatlanba, akik ott különféle tevékenységet végeztek és munkájukért a sértettől több, mint 80 ezer forint készpénzt kértek, melyet az idős asszony kifizetett.

A fenti események kapcsán a Monori Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat nem bízott meg egy vállalkozást sem csatornatisztítás elvégzésével. Amennyiben hasonló történettel keresik meg Önöket, az ismeretlen személyeket ne engedjék be az ingatlanba, továbbá ne fizessék ki részükre az irreálisan magas munkadíjat.

Kérjük, ilyen esetben azonnal értesítsék az Üllői vagy a Monori Rendőrkapitányságot a 107 vagy 112 segélyhívó telefonszámok valamelyikén.      

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt Gazdálkodó!

2015. március 18.-án szerdán délután 16.00 órától tájékoztatót tartok

Üllőn a Vargha Gyula Városi Könyvtárban  (Vasadi u. 1.) 

A jelenlegi szabályzók ismeretében beszélek

-         a 2014-2020 közötti uniós támogatásokról

-         a 2015 évi egységes kérelemről és az ezzel kapcsolatos változásokról

-         a termeléshez kötött támogatásokról

A téma fontosságára való tekintettel kérem jöjjön el

Világosné D. Ágota

Falugazdász

20/933-5767

 

 

 

{ Comments on this entry are closed }