Ma 2015. 04. 27, hétfő, Zita napja van. Holnap Valéria napja lesz.

Fotópályázat

Felhívás  Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága fotópályázatot hirdet Üllő város várossá nyilvánításának 10. évfordulója tiszteletére megjelenő kiadványba kerülő művészi fotók készítésére. A fotók tárgya középület, épület, rendezvény, életkép sorozatban kerül értékelésre. Egy sorozat tartalma 20 kép. A pályázatra beküldött anyag sorozatként kerül értékelésre. Egy fényképész több sorozattal is pályázathat, de ez […]

Tisztelt Lakosaink! 

Az elmúlt időszakban több állampolgári jelzés érkezett hivatalunkba, miszerint településünk két kulturális színterének – Közösségi Ház (Gyömrői út 24.) és Közösségi Központ (Templom tér 3.) – elnevezése nagyon hasonló csengésű és esetenként ez megtévesztő. Volt példa arra, hogy nem az adott program helyszínére, hanem a másik helyre ment az érdeklődő vendég.

Üllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy új elnevezést ad a két létesítménynek, a lakosság bevonásával oly módon, hogy az általa javasolt lehetőségek közül várjuk az állampolgárok véleményét, amely alapján döntés születik az új elnevezést illetően.

A Közösségi Ház esetében az alábbi három név közül várjuk az Önök javaslatait:

 „Dobos József” „Kiss Sándor” „Wass Albert”

(A testület által javasolt nevek vonatkozásában szempont volt az is, hogy a „névadó” személye kapcsolódjon valamiképpen Üllő kulturális előéletéhez, így esett a választás Dobos József és Kiss Sándor személyére.)  Az író és költő Wass Albert mellett nyilván nem mindenki számára cseng ismerősen a két üllői kötődésű személy neve, ezért rövid életrajzuk ismertetésével szeretnénk az Önök választását elősegíteni.

A Közösségi Központ elnevezésére az alábbi lehetőség közül választhatnak:

„Üllői Kulturális Központ” illetve „Városháza Kultúrközpont”

Az újságban található nyomtatvány felhasználásával várjuk javaslataikat.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet 2015. április 30-ig szíveskedjenek a Városháza Recepcióján elhelyezett gyűjtőládába bedobni. (Az összesített lakossági vélemények figyelembe vételével a képviselő-testület májusi ülésén dönt az elnevezésekről.)

Szavazni a weboldal jobb oldalán megjelent felületen lehet!

A felület az oldal 2x megnyitásával vált,  megkerülve a többszöri szavazás lehetőségét.

Megértésében és aktív közreműködésükben bízva, leadott javaslataikat előre is köszönjük!

 

 

Dobos József    (1915 – 1996)

Dobos József a XX. századi Üllő közéletének jelentős személyisége, élete végéig köztiszteletnek örvendő alakja.

Budapesten járt elemi iskolába, ahol művésztanárainak is köszönhetően fogékonynak mutatkozott a közösségformáló művészetek befogadására és művelésére.

Üllőn a harmincas évek elejétől bekapcsolódott a település kulturális közéletébe.

Tehetsége és a közösség iránti kifogyhatatlan szeretete révén egyre aktívabb szerepet vállalt, és rövid idő után vezető szerepet töltött be az akkor virágkorukat élő üllői egyesületek kulturális életében.

 Elsősorban a Katolikus Körben és a Dalkörben (teljes nevén Üllői Dal- Sport- és Önképző Kör) fejtette ki tevékenységét. Egy egész évtizeden keresztül színdarabokat, daljátékokat írt, rendezett, ezekben főszerepeket is vállalt, rendszeresen szórakoztató rendezvényeket, bálokat szervezett. Ezt az önzetlen, odaadó és hihetetlenül eredményes ténykedést a II. világháborút követő korszakváltásig, a civil szervezetek, így az üllői egyesületetek betiltásáig végezte.

 Ezt követően élte az egyszerű üllői emberek viszontagságos életét. Volt földműves, raktáros és vegyesbolt üzemeltető.

Életének lételeme volt ápolni és megőrizni Üllő múltját. Szépirodalmi munkái mellett rengeteget írt a régmúlt időkről és saját koráról is a megélt tapasztalatai alapján. Életművének ez a része még feldolgozásra vár.

 Rendszeresen fotózott, ezzel is pótolhatatlan ismeretanyagot hagyott az utókorra a korabeli Üllőről az 1920-as évektől a XX. század végéig.  A világháborús magyar katonaéletről történelmi értékű dokumentumokat, képanyagot köszönhetünk neki. Fényképeiből a Közösségi Központban tavaly kiállítást is láthattak az érdeklődők.

Életének utolsó éveiben segítette az akkor működött honismereti tevékenységet.

Aktív közreműködője volt az első üllői helytörténeti gyűjtemény kialakításában, és megérhette annak felavatását.

 

Kiss Sándor    (1912-1988) 

Kiss Sándor a 30-as évek közepétől a 70-es évek végéig Üllő kulturális életének egyik meghatározó képviselője volt.

Kezdetben a századforduló színjátszó hagyományainak – több társával együtt  – folytatója.

Operettek, népszínművek, színvonalas előadások szereplője, vagy rendezője, esetenként írója, társszerzője volt.

Hosszú éveken keresztül az intézmény gazdasági vezetője, majd egy évtizedig az igazgatója volt.

Éveken keresztül vetélkedőket szervezett és vezetett, majd feladatának érezte a 60-as évek fiatalságának kulturált, színvonalas programmal való ellátását.

Létrejött – a sokaknak máig is emlékezetes – öt órai teák „intézménye”, olyan zenekarokkal mint a monori Ezüst Csillag, az üllői Saturnus és ALFA.

Az 50-es évek végétől a Pest-megyei Hírlap Monor és Vidéke kiadványában (annak megszűnéséig (kb.1985-ig) Üllő gazdaságával, kulturális életével, sportjával foglalkozó – Üllőt népszerűsítő megszámlálhatatlan írása jelent meg.

Wass Albert    (1908-1998)

Wass Albertet Magyarországon csak halála után fedezték fel, mint az erdélyi magyar irodalom nagyját. Ő a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne róla, miközben vannak, akik a legnagyobbak között emlegetik, és masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyarországon. (1997-ben megkapta a magyar állampolgárságot – az író magyar állampolgárként halt meg.)

Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül.

1993. augusztus 20-án Wass Albertnek Antall József miniszterelnök előterjesztése alapján Göncz Árpád köztársasági elnök oda ítélte a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.

                                                                                                                                                             [forrás: hu.wikipedia]

{ Comments on this entry are closed }

Felhívás 

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága fotópályázatot hirdet Üllő város várossá nyilvánításának 10. évfordulója tiszteletére megjelenő kiadványba kerülő művészi fotók készítésére.

A fotók tárgya középület, épület, rendezvény, életkép sorozatban kerül értékelésre. Egy sorozat tartalma 20 kép. A pályázatra beküldött anyag sorozatként kerül értékelésre. Egy fényképész több sorozattal is pályázathat, de ez az elbírálásnál nem jelent előnyt.

A képek paraméterei: minimum 18 cm X 12 cm /1:1/ 300 dpi legalább JPG formátum

A leadott képeket az önkormányzat a jövőben szabadon felhasználhatja.

Az első három fotóművész, akinek a legtöbb fotója kerül beválogatásra a kiadványba pénzjutalomban részesül.

A bizottság  a saját kerete terhére az I. díjazottnak 20.000 Ft-ot, a 2. díjazottnak 15.000 Ft-ot ,

a 3 díjazottnak 10.000 Ft-ot ajánl fel.

A kiadványba bekerülő fotók készítőinek neve felsorolás-szerűen  szerepelni fog a kiadványban.

A pályázat beadási határideje 2015. május 31.

Helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság

Pályázati anyag benyújtásának módja: CD lemezen

A CD lemezre kérjük ráírni: „Fotópályázat 2015 Üllő”

 

Üllő Város Önkormányzatának

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága

{ Comments on this entry are closed }

Országszerte kormányablakká alakulnak az okmányirodák: megújult külső és még több ügyintézési lehetőség

Megkezdődött a főváros Vecsési Járással szomszédos peremkerületeiben az okmányirodák kormányablakokká való ütemezett átalakítása. Az átalakítási munkálatok kezdete óta a Market Centralban működő Vecsési Kormányablak ügyfélforgalma megnövekedett, emiatt hosszabb várakozási időre, illetve időszakosan a sorszámosztás szünetelésére is számítani lehet.

Kérjük, hogy ügyintézésüket a délelőtti órákra időzítsék, illetve amennyiben ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek, foglaljanak időpontot a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/ oldalon. Kérjük továbbá, hogy vegyék igénybe a környező okmányirodák ügyfélszolgálatait is.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy lakcím ügyekben az átalakítások ideje alatt is csak a lakóhely szerint illetékes okmányirodákban/kormányablakokban tudják ügyeiket intézni, mert ezen ügytípusokban az ügyfélszolgálatok illetékessége nem országos.

Átalakítási munkálatok előreláthatólag a nyári hónapokban is zajlanak majd.

 A Kormányablak hálózat bővítésével járó kellemetlenségekért megértésüket kérjük! Szíves türelmüket köszönjük!

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Vecsési Járási Hivatala

{ Comments on this entry are closed }

Április 1-jétől kérhető az útdíjfizetési kompenzáció

Április 1-jétől a járási hivatalnál és kirendeltségein, valamint a kormányablakban, az okmányirodában és az ügysegédeknél kérhetik a nagycsaládosok és a mozgásukban korlátozottak az utólagos útdíjfizetési kompenzációt!

Az útdíjfizetési kompenzációra az jogosult, aki a D2 díjkategóriába tartozó, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója, és
a) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személynek
b) négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának,
c) mozgásában korlátozott személynek vagy
d) mozgásában korlátozott személlyel egy lakcímen élő hozzátartozójának minősül

Az útdíjfizetési kompenzációt 2016. január 31-éig – a 2015. január 1. és 2016. január 31. között megváltott úthasználati jogosultság tekintetében – lehet kérelmezni a járási hivatalnál és kirendeltségein, valamint a kormányablaknál, az okmányirodánál vagy az ügysegédeknél.

A kérelemhez mellékelni kell a vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény másolatát. Mobiltelefon útján – rövid szöveges üzenettel – történő vásárlás esetén a vásárlást nyugtázó értesítés alapján kitöltött formanyomtatványon kell nyilatkozni.

A kérelmet a jogosult lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (Pest megyei lakosok esetében Pest Megyei Kormányhivatala) bírálja el, és utalja vissza a kérelmező által kérelemben megjelölt módon.

A jogosult azonos időszakra csak egy forgalmi rendszám után, és csak a tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő személygépkocsira tekintettel vehet igénybe útdíjfizetési kompenzációt.

Amennyiben Ön is jogosult az útdíj kompenzációra, kérjük, forduljon bizalommal a Vecsési Kormányablak, valamint a Vecsési Járási Hivatal munkatársaihoz!

(Vecsési Járási Hivatal)

{ Comments on this entry are closed }

retroplakat

{ Comments on this entry are closed }

Laza

{ Comments on this entry are closed }

Netre_Orosz_kiallitas_plakat

{ Comments on this entry are closed }

zeneiskola_koncert_P

{ Comments on this entry are closed }

Tájékoztatás Az Új játszótér megnyításáról 

Örömmel tapasztaljuk a széleskörű érdeklődést az új játszótér (Hunyadi utca – Hajcsár utca kereszteződése) iránt.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a műszaki átadásig kertészeti munkákat végzünk.

A növények megerősödéséig, és a műszaki átadásig még nem használható a játszótér.

Az ünnepi átadás várhatóan 2015. április vége, a pontos időpontról tájékoztatjuk Önöket.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

{ Comments on this entry are closed }

Járdaépítés_2015_kicsi

{ Comments on this entry are closed }