Ma 2015. 08. 29, szombat, Beatrix napja van. Holnap Rózsa napja lesz.

Harmadfokú hőségriasztás lesz szombattól

Az országos tisztifőorvos – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve az Országos Közegészségügyi Központ ajánlását – 2015. július 4. (szombat) 0:00 órától július 8. (szerda) 24:00 óráig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást ad ki. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 […]

Üllő Város Önkormányzat

(2225. Üllő, Templom tér 3.)

pályázat útján kívánja haszonbérbe adni az alábbi – természetben Üllő-Vecsés határában található – önkormányzati tulajdonú termőföldjeit:                                   

Üllő külterület 0145/49 hrsz.-ú 1923 m2 és 0145/71 hrsz.-ú 7 ha 4328 m2, 

azzal, hogy igény esetén azt továbbra is az előhaszonbérletre jogosult volt haszonbérlő  részére adja bérbe, amennyiben az előhaszonbérletre jogosult megfelel a hatályos jogszabályokban előírt feltételeknek, illetve követelményeknek. 

A haszonbérlet időtartamát 1 évben határozza meg. 

A haszonbérleti díj  összege az egységes területalapú támogatás 50 %-a. 

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét és címét,
  • a haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét,

c.)  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2225. Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyújtani, határideje: 2015. szeptember 15. 

Amennyiben a pályázatot benyújtó kívülálló személy által vállalt feltételeket az előhaszonbérletre jogosult (jogosultak) vállalja, részére kell haszonbérbe adni a termőföldet.

Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja. 

A pályázatok elbírálásának időpontja: a pályázat benyújtását követő Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés.

Érdeklődni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában Tóth Gábornénál lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék)

 

Üllő, 2015. augusztus 28.             

 

                                                                            Üllő Város Önkormányzat

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt Lakosság!

A Monori Rendőrkapitányság az illetékességi területén az elmúlt időszakban megjelenő csalási módszerre szeretné felhívni a lakosság figyelmét.

A csalást elkövető személy – szórólappal – látásvizsgálatot hirdetett Pilis művelődési házában. A vizsgálaton résztvevő személynél látásromlást állapított meg, majd szemüveg vásárlását ajánlotta fel kedvezményes áron. A szemüvegre jellemzően 10-20 ezer forint közötti előleget kért, melyet a gyanútlan áldozat kifizetett részére. Ekkor a férfi ellenszolgáltatás nélkül eltűnt a pénzzel, ezzel kárt okozva a sértett részére.

A rendőrség szabálysértési eljárást indított az eset kapcsán, melynek során ismertté vált a csalást elkövető férfi, azonban kérjük, hogy egy-egy termékbemutatón való részvétel során legyenek körültekintőek és legyen meg Önökben egy egészséges gyanakvás. Amennyiben hasonló ajánlattal keresik meg Önöket, kizárólag beazonosítható, engedéllyel rendelkező vállalkozásban bízzanak meg!

{ Comments on this entry are closed }

M E G H Í V Ó 

Az Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testület.

2015. augusztus 27-én (csütörtök) du.: 15,00 órakor tartja rendes ülését, melyre ezennel

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza – Tanácsterem

Napirend előtt:  Polgármester jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a

                           két ülésszak között tett fontosabb intézkedésekről.

Részletek (klikk)

{ Comments on this entry are closed }

FILM

{ Comments on this entry are closed }

ABBAs_netes

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt polgármester Úr/Asszony!

Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási terve „A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című KEOP–7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében  készül.A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó vitaanyagai elérhetők és véleményezhetők a www.vizeink.hu honlapon.A projekt teljesítésének egyik alapvető feltétele a terveknek a társadalommal való megismertetése, az érdekeltek és érdeklődők észrevételeinek, javaslatainak figyelembevétele, beépítése a tervbe. A VGT2 anyagainak minél szélesebb körben történő megismertetésének érdekében, kérem jelen levelünkhöz mellékelt tájékoztatót szíveskedjenek megjelentetni az Önkormányzat nyomtatott vagy elektronikus újságjában.

Tisztelettel:Szilágyi Attila
igazgató
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

(klikk)

{ Comments on this entry are closed }

Net_aug20_plakat

{ Comments on this entry are closed }

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal

2015.augusztus 08-án (szombaton) zárva tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Üllő, 2015. augusztus 05.

{ Comments on this entry are closed }

2015. július 3-án kihirdetésre került a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása, amely lehetőséget teremt a volt hadiárvák rendszeres járadékának megállapítására.

A törvénymódosításnak köszönhetően a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák árváinak anyagi támogatás állapítható meg.

A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a, 2015-ben 8550 Ft, amely egyfajta nyugdíj kiegészítés. A volt hadiárva járadékot a nyugdíjfolyósító szerv az esedékesség hónapjában a nyugdíjjal egyidejűleg folyósítja. A járadék megállapítása esetén az igény érvényesítését, tehát a kérelem előterjesztését követő hónap 1. napjától jár.

A rendszeres havi járandóságot a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál lehet kérelmezni a kapcsolódó anyagok közt is megtalálható kérelem formanyomtatványon.

Az eljárás során a Kérelmezőnek azt kell hitelt érdemlően bizonyítania, hogy az elhunyt szülő halála hadi eredetű, másrészt pedig azt, hogy a pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból szüntették meg vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

A halál hadi eredete hivatalos hatósági értesítővel, hatósági bizonyítvánnyal, holttányilvánító bírósági végzéssel vagy más hitelt érdemlő módon igazolható. Ezek hiányában a halál hadi eredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából szerezhetők be.

A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására – dokumentumok hiányában – a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy kérelmet szeretne előterjeszteni, kérem, forduljon bizalommal a Kormányablak (2220 Vecsés, Fő utca 246-248. Market Central) és a járási hivatal munkatársaihoz, ügysegédeihez. 

Pest Megyei Kormányhivatal

Vecsési Járási Hivatala

{ Comments on this entry are closed }

FKV részletes tájékoztatás! (klikk)

{ Comments on this entry are closed }