Aktuális

Feltöltve: 2018. február 16. I Érvényes: 2018. március 16.

KÖZLEMÉNY Üllő, 3757 hrsz-ú ingatlanon logisztikai épületek létesítésére vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról.

Részletek itt.

Feltöltve: 2018. február 8. I Érvényes: 2018. február 09.

Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy Vecsés Járási Hivatalának a Kormányablakában a Takarnet rendszer országos karbantartása miatt 2018.február 9-én pénteken 14 órától a lakcímbejelentések és a tulajdoni lapok  kiadásának ügyintézése szünetel.

Feltöltve: 2018. február 6. I Érvényes: 2018. február 16.

A rendőrök azonosították és elfogták a bűncselekmény feltételezett elkövetőit.

A Monori Rendőrkapitányság Üllői Rendőrőrse eljárást folytat B. Tibor 32 éves és N. Sándor 24 éves monori lakosok ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi 2018. január 17-én a délutáni órákban az üllői vasútállomás kerékpártárolójából eltulajdonított két lezárt állapotban lévő kerékpárt.

A rendőrök azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőit, akiket 2018. január 31-én elfogtak, majd az Üllői Rendőrőrsre előállítottak, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A két férfival szemben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a további eljárást az Üllői Rendőrőrs folytatja le.

Feltöltve: 2018. január 31. I Érvényes: 2018. február 26.

Az Üllői Polgármesteri Hivatal elsősorban közgazdasági felsőoktatásban végzettséget szerzett pénzügyi szakembert keres, aki ismeri az államháztartás, a központi költségvetés, az önkormányzatok gazdálkodását és bizonyos jártassága van a bankok, a pénzintézetek tekintetében is.

Feladatok és részletek a linken.

 • Pályázatát Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzőnek címezve, Üllői Polgármesteri Hivatal 
  2225 Üllő Templom tér 3. címre kell beadnia 2018. 02.26-ig.
  Az állás betölthető: 2018. 03.20-tól
  Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. szerint.
  A borítékra kérjük írja rá: „Pályázat pénzügyi referensi feladatok ellátására"
  Az állással kapcsolatban érdeklődni lehet Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzőnél a
  30/4750988-as telefonszámon.
Feltöltve: 2018. január 12. I Érvényes: 2018. június 30.

Tisztelt Üllői Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kéményseprőipari tevékenységről, és ellátásának szakmai szabályairól szóló jogszabályokra hivatkozva a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint kéményseprőipari szerv megküldte részünkre a Pest megyei sormunka ütemterv 2018. évre vonatkozó időpontját, mely Üllőn 2018. április 01-től – 2018. június 30-ig tart.

További részletek elérhetők itt.

Feltöltve: 2017. december 14.

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket a 2018. év január 1. napjától hatályos Reklámhordozókra vonatkozó szabályokról:

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. (Htv.) 2018. január 1-től kiegészül a 11/A.§-al, miszerint az építményadó körében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti 11/F.§ 4 pontja szerint reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés létesítmény

(Reklám: minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Kivételt képez azonban a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon lévő népszerűsítő felirat, járműreklám, kirakati reklám, apróhirdetés, tulajdonos ingatlanhirdetése)

A Htv. 12/A.§-a értelmében adóalany a reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa.

A Htv. 14.§ (5) bekezdése értelmében az adókötelezettség a hatósági engedély kiadását vagy a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napjával keletkezik és a lebontás, eltávolítás, megsemmisülése, de legkorábban a keletkezése éve utolsó napjával megszűnik.

Adóalap a reklám közzétételére alkalmas felület.

Az adó mértékének felső határa: 12.000.-Ft/év/m2

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeletében az építményadó új tárgyára, a reklámhordozókra vonatkozóan 0.-Ft-os adómértéket állapított meg.

Mit kell tenni a reklámhordozók tulajdonosainak:

Annak ellenére, hogy a reklámhordozók tekintetében az építményadó mértéke 0,- Ft, az adózónak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül, jelen esetben 2018. január 15-ig, adatbejelentést kell teljesítenie.

Tájékoztatom azon adózókat, akiket érint a Reklámhordozókra vonatkozó adatbejelentés, hogy a nyomtatvány a 35/2008. PM rendelet melléklet része lesz!

Amint a nyomtatvány elérhető lesz számunkra is, Üllő város honlapján adózó ügyfeleink is megtalálják: www.ullo.hu – Ügyintézési kalauz – Adóügyek – Építményadó menüpontban.

Dévai Éva

Adócsoport vezető

Feltöltve: 2017. december 12.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vecsési Járási Hivatal az ünnepek körül az alábbi ügyfélfogadási helyszíneken és időkben várja ügyfeleit:

Hatósági Osztály
2220 Vecsés, Szent István tér 1.

 • 2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
 • 2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
 • 2017. december 27-én (szerda) – 8.00-17.30
 • 2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00-12.00
 • 2017. december 29-én (péntek) – nincs ügyfélfogadás

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2220 Vecsés, Fő út 110.

 • 2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
 • 2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
 • 2017. december 27-én (szerda) – 8.00-17.30
 • 2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00-12.00
 • 2017. december 29-én (péntek) – nincs ügyfélfogadás

Kormányablak
2220 Vecsés Fő út 246-248.

 • 2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
 • 2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
 • 2017. december 27-én (szerda) – 8.00-20.00
 • 2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00-18.00
 • 2017. december 29-én (péntek) – 8.00-16.00

A járás területén működő többi ügyfélszolgálaton az ügyintézés 2017. december 27-től 2017. december 29-ig szünetel.A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadjuk ügyfeleinket!

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala