Aktuális

Feltöltve: 2017. december 14.

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket a 2018. év január 1. napjától hatályos Reklámhordozókra vonatkozó szabályokról:

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. (Htv.) 2018. január 1-től kiegészül a 11/A.§-al, miszerint az építményadó körében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti 11/F.§ 4 pontja szerint reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés létesítmény

(Reklám: minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Kivételt képez azonban a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon lévő népszerűsítő felirat, járműreklám, kirakati reklám, apróhirdetés, tulajdonos ingatlanhirdetése)

A Htv. 12/A.§-a értelmében adóalany a reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa.

A Htv. 14.§ (5) bekezdése értelmében az adókötelezettség a hatósági engedély kiadását vagy a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napjával keletkezik és a lebontás, eltávolítás, megsemmisülése, de legkorábban a keletkezése éve utolsó napjával megszűnik.

Adóalap a reklám közzétételére alkalmas felület.

Az adó mértékének felső határa: 12.000.-Ft/év/m2

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeletében az építményadó új tárgyára, a reklámhordozókra vonatkozóan 0.-Ft-os adómértéket állapított meg.

Mit kell tenni a reklámhordozók tulajdonosainak:

Annak ellenére, hogy a reklámhordozók tekintetében az építményadó mértéke 0,- Ft, az adózónak az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül, jelen esetben 2018. január 15-ig, adatbejelentést kell teljesítenie.

Tájékoztatom azon adózókat, akiket érint a Reklámhordozókra vonatkozó adatbejelentés, hogy a nyomtatvány a 35/2008. PM rendelet melléklet része lesz!

Amint a nyomtatvány elérhető lesz számunkra is, Üllő város honlapján adózó ügyfeleink is megtalálják: www.ullo.hu – Ügyintézési kalauz – Adóügyek – Építményadó menüpontban.

Dévai Éva

Adócsoport vezető

Feltöltve: 2017. december 12.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vecsési Járási Hivatal az ünnepek körül az alábbi ügyfélfogadási helyszíneken és időkben várja ügyfeleit:

Hatósági Osztály
2220 Vecsés, Szent István tér 1.

 • 2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
 • 2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
 • 2017. december 27-én (szerda) – 8.00-17.30
 • 2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00-12.00
 • 2017. december 29-én (péntek) – nincs ügyfélfogadás

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2220 Vecsés, Fő út 110.

 • 2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
 • 2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
 • 2017. december 27-én (szerda) – 8.00-17.30
 • 2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00-12.00
 • 2017. december 29-én (péntek) – nincs ügyfélfogadás

Kormányablak
2220 Vecsés Fő út 246-248.

 • 2017. december 25-én (hétfő) – ünnepnap
 • 2017. december 26-án (kedd) – ünnepnap
 • 2017. december 27-én (szerda) – 8.00-20.00
 • 2017. december 28-án (csütörtök) – 8.00-18.00
 • 2017. december 29-én (péntek) – 8.00-16.00

A járás területén működő többi ügyfélszolgálaton az ügyintézés 2017. december 27-től 2017. december 29-ig szünetel.A többi munkanapon a már megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadjuk ügyfeleinket!

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Feltöltve: 2017. december 11. I Érvényes: 2017. december 11.

2017.december 11-én 17-19 óráig képviselői fogadóórát tartanak:

Fehér Imre alpolgármester, Fazekas Violetta ESZB elnöke, Kerezsi Sándor VKB elnöke, Dr. Lőre Attila
képviselő, Hadadi-Fekete Ilona OKSIB elnöke, Medvedovszky Béla PB elnöke, Szendrey Elek képviselő
Udvardi Mátyás RÜB elnöke, Gazsi Dávid képviselő

Helyszín: Üllői Polgármesteri Hivatal I. em. tanácsterem

Feltöltve: 2017. november 15. I Érvényes: 2017. november 20.

FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. november 20-án (hétfő) du.: 17,00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A közmeghallgatás helyszíne:
Üllő Városháza – Templom tér 3.

N a p i r e n d e k :
1. Tájékoztató az önkormányzat által 2017. évben megvalósított fejlesztésekről
2. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet partnerségi egyeztetése
3. Tájékoztató a szemétszállításról
4. Közérdekű kérdések, javaslatok

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy kérdéseiket, felvetéseiket előzetesen írásban is eljuttathatják a Polgármesteri Hivatal titkárságára, vagy a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

Ü l l ő, 2017. október 19.

Üllő Város Önkormányzata

Feltöltve: 2017. november 14. I Érvényes: 2017. december 14.

KÖZLEMÉNY M4 gyorsforgalmi út Üllő-Cegléd (25+856-58+821 km sz.) közötti szakaszát érintő Ócsa-Zugló 220 kv-os légvezeték új nyomvonalon történő kiváltására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás megindításáról.

Részletek letölthetők itt.

Feltöltve: 2017. november 1. I Érvényes: 2017. december 11.

Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a Városházán (2225. Üllő, Templom
tér 3.) a lakosság részére.
Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr tanácsadásai 9-11 óráig tartanak az alábbi időpontokban:
2017. november 06
2017. december 04
Dr. Szikora Gábor tanácsadásai 14-16 óráig tartanak az alábbi időpontokban:
2017. november 20.
2017. december 11.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámokon:
Dr. Szkalka Tamás : 06/20 5556513
Dr. Szikora Gábor : 06/30 456 0889

Üllő Város Önkormányzata

Feltöltve: 2017. október 26.

Üllő, 030/128— 030/136 hrsz-ú ingatlanokon homokbánya létesítésére vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról.

Részletek itt.