Aktuális

Feltöltve: 2017. június 23.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2017. június 30-án (pénteken) igazgatási szünet miatt

zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

 

Megértésüket köszönjük.

 

Üllő, 2017. június 21.

 

                                                     Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k.

                                                                             jegyző

 

 

Feltöltve: 2017. május 29.

Ezúton meghívjuk Üllő lakóit, ingatlantulajdonosait az Üllő Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet megalkotása előzetes tájékoztatási szakaszában tartandó lakossági fórumra, melynek időpontja:

2017. június 8-án délután 16.00 óra

helyszíne: Üllői Polgármesteri Hivatal Díszterme

Részletek a linken.

Feltöltve: 2017. április 27.

Tisztelt Címzettek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a lakossági igények széles körű kiszolgálása érdekében a személyes ügyfélfogadáson kívül, írásban is bejelenthetőek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatváltozások.

Továbbá az ügyfélszolgálati rendszer keretében felmerülő problémák, panaszok, észrevételek megoldására Társaságunk Központi Ügyfélszolgálatán, valamint postai, telefonos és internetes kapcsolattartással áll az Ügyfelek rendelkezésére:

2700 Cegléd, Pesti út. 65.
tel.:53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Központi ügyfélszolgálat:
hétfő: 8 00 – 20 00
kedd – csütörtök: 8 00 – 15 00
(péntek: nincs ügyfélfogadás)

Írásban tett adatváltozás bejelentése

Társaságunk honlapján elérhetőek az adatváltozás bejelentéséhez szükséges formanyomtatványok: http://okoviz.hu/nyomtatvanyok/, melyek szabadon nyomtathatók.

A bejelentők szükség szerinti kitöltésével és az adatváltozás jellegéből adódó igazolások, személyes iratok (másolatainak) megküldésével, írásos formában (levél, e-mail) is van lehetőség az ügyintézésre, amennyiben a személyes bejelentés nem megoldható.

http://okoviz.hu/wp-content/%C3%9CGYINT%C3%89Z%C3%89S- MENETE.pdf fontos információkat tartalmaz az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról.

Tisztelettel:
Agatics Roland ügyvezető nevében eljárva

Tóth-Seres Rita adminisztrátor „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Feltöltve: 2017. április 3.

Tisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil- és Gazdálkodó szervezetek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Üllő Város képviselő-testülete a településfejlesztési elképzelések alapján elkészíttette településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) egyeztetési dokumentációját, amelynek társadalmi véleményezési szakaszát jelen felhívással kezdeményezi.

A településrendezési eszközök az előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett államigazgatási tájékoztatások, -vélemények, lakossági vélemények, előzetes partnerségi és bizottsági egyeztetéseken elhangzott észrevételek figyelembe vételével készültek el.

A településrendezési eszközök fejlesztési elképzelései összhangban vannak a 2015. áprilisában elfogadott településfejlesztési koncepció népességmegőrző és munkahelymegőrző, munkahelyteremtő szándékával.

Az elkészült településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és annak 29.§-a alapján az Önkormányzat 182/2013. (XII. 12.) számú határozatával megalkotott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat határozza meg.
A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat alapján történik a lakosság, az egyházak, civil és gazdálkodó szervezetek bevonása a tervezés folyamatába, továbbá a szabályzat meghatározza azokat a fórumokat (pl. önkormányzati hirdetőtábla, hivatalos honlap, helyi újság) is, amelyeken keresztül az Önkormányzat tájékoztatja a bevonni kívánt partnereket.

Fentiek és a már hivatkozott Korm.rendelet 38. § (2) bek. a) pontja és (3) bekezdése alapján, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a bevont partnerek— így a Lakosság, civil- és gazdálkodó szervezetek—javaslatokat, észrevételeket tehetnek a településrendezési eszközökkel kapcsolatban, véleményt nyilváníthatnak írásban, amely véleményeket a város hivatalos honlapján (www.ullo.hu), illetve önkormányzati hirdetőtáblán közzétételtől számított 30 napon belül:

2017. április 30-ig

várja az Önkormányzat a 2225 Üllő, Templom tér 3. címre postai-, vagy az oltvanyi.janos@ullo.hu címre elektronikus levél formájában.

Üllő Város Önkormányzata

A településrendezési eszközök egyeztetési dokumentációjának megtekintéséhez kattintson ide!

Feltöltve: 2017. március 14.

A Kormány javaslatára a Parlament ismét a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről döntött.

A döntés értelmében március második felétől nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért. Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem.

A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése miatt nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállításáért.
Természetes személy számára évente két alkalommal díjmentes lesz az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni-lap másolat lekérdezése.
Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.
Megszűnik a szállásadói nyilatkozattal kapcsolatos, valamint a Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételére vonatkozó illeték is.
Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökken vagy megszűnik. A hatósági bizonyítvány kiadása például 3000 forint lesz.
Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az új szabályozás szerinti illetékek és díjak mértéke 2017. március 16-ától módosul.

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala