Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Üllő Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet

Feltöltve: 2017. június 16.

2017. június 30.-ig lehet javaslatot, véleményt küldeni Üllő Településképi arculati kézikönyvhez és településképi rendeletéhez

A településképi rendelet mindenkire kötelezően betartandó szabályokat fog tartalmazni függetlenül attól, hogy építési engedély köteles-e a tervezett tevékenység, vagy nem.

A rendelet az építési tevékenységgel összefüggésben a településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására fog előírásokat tartalmazni, de rendelkezései kiterjednek a zöldfelületek kialakításának módjára is közterületen és magánkertekben egyaránt, a helyi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánításra, védettség megszüntetésére, a cégérek, reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára is.

A rendelet tartalmának előkészítésére készül a Településképi Arculati Kézikönyv, melyet a képviselő-testület határozattal hagy jóvá. A rendelet előkészítésén kívül nagyon fontos szerepe van a Kézikönyvnek a településképi elvárások bemutatásában, elsősorban a tervezők, az építtetők és a településre beköltözők számára.

Elkészítése és jóváhagyása előtt kérjük a lakosság, az ingatlantulajdonosok aktív részvételét a mostani előzetes véleményezési időszakban, amikor javaslatokat tehetnek a Kézikönyv és a rendelet tartalmára, majd a véleményezési szakaszban, várhatóan augusztus folyamán, amikor véleményezni lehet majd a tervezett dokumentumokat.

Példák arra, amit június 30-ig várunk:

 • védelemre javasolt épület, épületek, építmények (pl. kőkereszt)
 • megőrzendő építészeti és táji értékek
 • Üllőre, vagy Üllő egy településrészére jellemző és jellegzetes beépítési mód (az épület elhelyezése a telken, mint pl. oldalhatáron álló beépítés, mely Üllőn hagyományosan a telekhatáron, vagy attól 100 cm-re történik, vagy előkertes, vagy előkert nélküli, ha előkertes, az az utcával párhuzamos, vagy nem, stb.)
 • Üllőre, vagy Üllő egy településrészére jellemző és jellegzetes építkezési mód (pl. vakolt vagy téglafal, kő-, tégla, vagy festett lábazat, oromfalas vagy más típusú tető, jellegzetes ablak, ajtóhasználat, kerítés, kapu, stb.)
 • Üllőre, vagy Üllő egy településrészére jellemző és jellegzetes telekosztás, kerthasználat
 • mi az, ami Üllőn településképi szempontból követendő, vagy éppen nem
 • olyan példák, melyek nem voltak jellemzők Üllőre, de követendő példának állíthatók
 • jó és rossz példák
  • épületekre
  • épületelhelyezésre
  • építészeti részletekre (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés)
  • kerítésekre
  • kertekre
  • utcaképekre
  • cégérekre stb.

Rossz példák nem kerülnek a Kézikönyvbe, de a rendelet megfogalmazásával kizárható, hogy megismétlődjenek.

Ide kattintva elérhetőek a minta kézikönyvek, melyek segítenek abban, mi mindenre lehet gondolni Üllő településképpel összefüggő jellegzetességeit keresve, vagy milyen javaslatokat lehet megfogalmazni a jövőre. A Partenseg@ullo.hu címre küldhető írásos javaslat, ha van, fénykép is (régi képek Üllőről, vagy mai jó vagy rossz példák), csak kérjük, hogy pontosan beazonosítható legyen a településrész, vagy épület, kert.