Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Pályázati hirdetmény (haszonbérlet)

Feltöltve: 2017. augusztus 27.

P á l y á z a t i  H i r d e t m é n y

Üllő Város Önkormányzat
(2225. Üllő, Templom tér 3.)

pályázat útján kívánja haszonbérbe adni az alábbi – természetben Üllő-Vecsés határában található – önkormányzati tulajdonú termőföldjeit:

Üllő külterület 0145/49 hrsz.-ú 1923 m2 és 0145/71 hrsz.-ú 7 ha 4328 m2,

azzal, hogy igény esetén azt továbbra is az előhaszonbérletre jogosult volt haszonbérlő részére adja bérbe, amennyiben az előhaszonbérletre jogosult megfelel a hatályos jogszabályokban előírt feltételeknek, illetve követelményeknek.

A haszonbérlet időtartamát 1 évben határozza meg.

A haszonbérleti díj összege az egységes területalapú támogatás 50 %-a.

Pályázni jogosult bármely természetes és jogi személy.
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, s annak tartalmaznia kell:
a.) a pályázó nevét és címét,
b.) a haszonbérbe venni kívánt ingatlan hrsz.-át, területét,
c.) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázati ajánlatot Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (2225. Üllő, Templom tér 3.) címezve kell benyújtani, határideje: 2017. szeptember 15.
Amennyiben a pályázatot benyújtó kívülálló személy által vállalt feltételeket az előhaszonbérletre jogosult vállalja, részére kell haszonbérbe adni a termőföldet.
Az ingatlanok haszonbérleti jogát az a pályázó nyeri meg, aki licitálás útján a legmagasabb haszonbérleti díjat ajánlja.

A pályázatok elbírálásának időpontja: a pályázat benyújtását követő Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés.

Érdeklődni Polgármesteri Hivatal B. épület, 7-es szobájában Tóth Gábornénál lehet. (Telefon: 06/29 320-021/141 mellék)

Üllő, 2017. augusztus 25.
Üllő Város Önkormányzat

I