Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Üllő településrendezési eszközeinek véleményezése

Feltöltve: 2017. április 3.

Tisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil- és Gazdálkodó szervezetek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Üllő Város képviselő-testülete a településfejlesztési elképzelések alapján elkészíttette településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) egyeztetési dokumentációját, amelynek társadalmi véleményezési szakaszát jelen felhívással kezdeményezi.

A településrendezési eszközök az előzetes tájékoztatási szakaszban érkezett államigazgatási tájékoztatások, -vélemények, lakossági vélemények, előzetes partnerségi és bizottsági egyeztetéseken elhangzott észrevételek figyelembe vételével készültek el.

A településrendezési eszközök fejlesztési elképzelései összhangban vannak a 2015. áprilisában elfogadott településfejlesztési koncepció népességmegőrző és munkahelymegőrző, munkahelyteremtő szándékával.

Az elkészült településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és annak 29.§-a alapján az Önkormányzat 182/2013. (XII. 12.) számú határozatával megalkotott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat határozza meg.
A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat alapján történik a lakosság, az egyházak, civil és gazdálkodó szervezetek bevonása a tervezés folyamatába, továbbá a szabályzat meghatározza azokat a fórumokat (pl. önkormányzati hirdetőtábla, hivatalos honlap, helyi újság) is, amelyeken keresztül az Önkormányzat tájékoztatja a bevonni kívánt partnereket.

Fentiek és a már hivatkozott Korm.rendelet 38. § (2) bek. a) pontja és (3) bekezdése alapján, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a bevont partnerek— így a Lakosság, civil- és gazdálkodó szervezetek—javaslatokat, észrevételeket tehetnek a településrendezési eszközökkel kapcsolatban, véleményt nyilváníthatnak írásban, amely véleményeket a város hivatalos honlapján (www.ullo.hu), illetve önkormányzati hirdetőtáblán közzétételtől számított 30 napon belül:

2017. április 30-ig

várja az Önkormányzat a 2225 Üllő, Templom tér 3. címre postai-, vagy az oltvanyi.janos@ullo.hu címre elektronikus levél formájában.

Üllő Város Önkormányzata

A településrendezési eszközök egyeztetési dokumentációjának megtekintéséhez kattintson ide!