Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Felhívás javaslattételre „Üllő Kiváló Sportolója” díj elnyeréséhez

Feltöltve: 2017. május 10.

Üllő Város Önkormányzata egyes személyek kiemelkedő tevékenységének, életművének, sportteljesítményének elismerése és megbecsülése, a város jó hírnevének öregbítése vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló érdemeket szerzett személyek méltó elismerése és megörökítése, valamint a sport támogatásának elismerése céljából – többek között – „Üllő Kiváló Sportolója” díjat alapított.

[Az önkormányzat által adományozható kitüntető díjak és címek alapításáról és adományozásának rendjéről a többször módosított 5/2006.(III. 30.) számú Ö. K. rendelet rendelkezik.]

„Üllő Kiváló Sportolója” díj elnyerésére javaslatot tehetnek a nevelési – oktatási intézmények, sportegyesületek, a városban működő társadalmi szervezetek, egyházak vezetői, az önkormányzati bizottságok, a képviselő-testület tagjai és magánszemélyek is.

„Üllő Kiváló Sportolója” díj kiemelkedő sportmunkáért azoknak az egyéni sportolóknak és csapatoknak, adományozható, akik országos versenyen 1-3. helyezést értek el, vagy nemzetközi versenyen pontszerző helyen végeztek.

Az Üllő Kiváló Sportolója díj adományozásáról – a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint – minősített többséggel a Képviselő-testület dönt. Az elismeréssel oklevél és Üllő – 6-7 cm-es bronz kivitelben készített – címere jár. A címer hátoldalán „Üllő Kiváló Sportolója” felirat és az adományozás éve szerepel. /Amennyiben a díj csapat részére kerül odaítélésre, a díjjal 1 db Üllő – 6-7 cm-es bronz kivitelben készített – címere és a csapat valamennyi tagjának névre szóló oklevél jár. A címer hátoldalán szintén a „Üllő Kiváló Sportolója” felirat és az adományozás éve szerepel. /

Az elismerések átadására minden év augusztus 20-án, a városi ünnepség keretei között kerül sor. A javaslatokat kérjük, hogy írásban, részletes indokolással ellátva 2017. május 31-ig juttassák el a Hivatalunkhoz levélben, vagy személyesen leadható a Recepción (cím: Üllői Polgármesteri Hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3.) illetve megküldhető elektronikus úton a titkarsag@ullo.hu e-mail címre.

A borítékon (elektronikus levélben a tárgy mezőben) kérjük feltüntetni: „Javaslat Üllő Kiváló Sportolója díjra” Javaslataikat, szíves közreműködésüket előre is köszönjük!

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

Kissné Szabó Katalin 

Polgármester sk.