Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Elszállították a konténereket

Feltöltve: 2017. április 9.

Új helyre kerültek a Tesco áruház parko­lójában lévő üveghulladék-gyűjtő konté­nerek. Az elmúlt hónapokban áldatlan ál­lapotok uralkodtak a gyűjtőedények körül, amit az áruház munkatársai, az arra járó emberek és az önkormányzat illetékesei sem néztek jó szemmel. A legkülönfélébb ócskaságokat, háztartási hulladékot, pa­pírt, rongyokat hordtak a konténerek mel­lé ismeretlenek, annak ellenére, hogy csak az üveg csomagolási hulladékokat lehetett elhelyezni a gyűjtőkben. Az önkormányzat döntésének megfelelően elszállították a helyszínről a gyűjtőedényeket, kettőt a vá­rosháza mögötti parkolóban, egyet pedig a Gyöngyvirág téri konténer mellett helyez­tek el.

A városban három helyszínen van lehe­tőség az üveghulladékok elhelyezésére: a Gyöngyvirág téren és a városháza mögöt­ti parkolóban két darab, a Hunyadi utcában pedig egy darab konténer áll a lakók rendel­kezésére.

Az önkormányzat reményei szerint a vá­rosháza parkolója talán nem válik illegális hulladéklerakóvá, a terület be van kameráz­va és a rendőrőrs közelsége is visszatartó erő lehet a szemetelők számára