Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Ismét Járdaépítési Pályázat

Feltöltve: 2017. március 14. I Érvényes: 2017. július 31.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan pályázatot ír ki lakossági járdaépítésre Üllő város területén lévő utcákra vonatkozóan.
A pályázat nem vonatkozik a következő utcákra ill. utcaszakaszokra:
Ócsai út (Faiskola utcától a Pesti útig), Pesti út (Széchenyi utcától a Malom utcáig, illetve a Tompa utcától a Malik közig) a Deák Ferenc utca, továbbá a Berkes közt és Gárdonyi utcát összekötő 2578 hrsz-ú ingatlan.

Lakossági járdaépítési pályázatra azon ingatlantulajdonosok jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból vállalják a munkák kivitelezését, és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős személyt.
A pályázaton indulhat minden olyan ingatlantulajdonos, aki előtt a járda járhatatlan vagy hiányos, illetve balesetveszélyes.
Előnyt élveznek a legalább 100 fm hosszú szakaszok tulajdonosai, továbbá a saroktól sarokig terjedő járdaszakaszok pályázói.
Az Önkormányzat vállalja a régi betonjárdából származó törmelék elszállítását, de földet és máshonnan származó egyéb hulladék elszállítását nem vállalja.
Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a beton járdánál magasabb műszaki színvonalú viakolor burkolatú járdát kívánnak építeni, az önkormányzat csak a pályázatban meghatározott betonjárda (1.500 Ft/m2) költsége erejéig fedezi a felmerülő költségüket.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton az alábbi címre, Üllői Polgármesteri Hivatal (2225 Üllő, Templom tér 3.) Városfejlesztési Iroda részére, vagy személyesen az Üllői Polgármesteri Hivatal portáján az említett címzéssel ellátott lezárt borítékban.