Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Tájékoztató közművekre történő csatlakozással összefüggő változásairól

Feltöltve: 2017. július 18.

TÁJÉKOZTATÓ

közművekre történő csatlakozással összefüggő változásairól

A 2017. évi LVII. törvény valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet – 2017. július 1-i hatállyal – a lakosság valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek csökkentése érdekében módosította a közművekre történő rácsatlakozás esetén fizetendő díjakra vonatkozó szabályozást.

A módosítás egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez szükséges rácsatlakozási díjakat érinti.

Az új szabályozás három szektorra, a villany, a gáz és a víz (ivóvíz, szennyvíz) bekötésekre vonatkozik.

Gázszektort érintő változások:

Elengedésre kerül a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése esetén a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő bekötésének költsége. Ezen felül az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály.

Villamosenergia-bekötést érintő változások:

Díjmentessé vált a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, ehhez kapcsolódóan a csatlakozási alapdíj és a csatlakozóvezeték díja. Ezen kívül – az alábbiak szerint – az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít:

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

 1. szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
 2. földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

 1. szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
 2. földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése díjmentes.

Víziközmű szektort érintő változások:

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén:

 1. nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetni (lakosságnak eddig sem kellett)
 2. díjmentes az igénybejelentés elbírálása, a tervegyeztetés, az adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
 3. elengedésre kerül a bekötési vízmérőóra költsége, annak felszerelése valamint a nyomáspróba díja.

Fontos megjegyezni, hogy továbbra is meg kell azonban fizetni:

 1. az önkormányzati rendeletben megállapított utólagos rácsatlakozási díjat,
 2. a vízbekötési tervek más szolgáltatónál történő egyeztetési költségét (kivéve, ha a tervező a tervet előzetesen egyezteti és annak elfogadásáról vagy elutasításáról a szolgáltató dönt)
 3. az adatszolgáltatási díjakat (pl. térkép kiadása)
 4. a mellékmérő, bekötési szennyvízmérő, kútvízmérő, locsolási vízmérő és ezek felszerelésének költségét
 5. a munkaárok kialakításának (amennyiben nem az igénybejelentő végzi),  bekötővezeték kiépítésének, a házi beemelő szivattyú, a fertőtlenítés költségét, a helyszíni szemle, a működőképességi és víz-zárósági próba, a geodéziai bemérés valamint az üzembe helyezés díját

A – víz- és szennyvízhálózatot üzemeltető – DPMV Zrt. tájékoztatás szerint a díjak pontos összegének meghatározása érdekében az üzletszabályzat módosítása folyamatban van. Addig is a tényleges bekötési igények ismeretében tudnak pontos árajánlatot adni.

Tisztelt Lakosok!

A szabályozás – a fentieken túlmenően – a hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást is erősíti a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét. E jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak Csökkennek továbbá az ügyintézési határidők. Így például: a földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni. Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.

Üllő Város Önkormányzata