Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Üllői Kirendeltség

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatal
Üllői Kirendeltség
       
1 Cím: 2225 Üllő, Templom tér 3.  
2 Telefonszám: +36 29 320-011/155  
3 Illetékességi területe: Üllő, Vecsés, Maglód, Ecser  
4 E-mail: jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu  
5 Kirendeltség munkatársai:

06-29-555-235, 06-29-555-211

 
6 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13:00 ‒ 17:30
Szerda: 08:00 ‒ 15:30
 
7 Ügytípusok:

Aktív korúak ellátása:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás(EGYT)

Ápolási díj (alap, emelt és kiemelt összegű)

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (TB)

Közgyógyellátás megállapítása

Hadigondozott igénybejelentés

Időskorúak járadéka

Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése kapcsán benyújtandó iratok átvétele

Lakcím-érvénytelenítéssel kapcsolatos ügyek

Lakcímváltozás bejelentéséhez szükséges nyomtatvány biztosítása

Levegőtisztasági ügyek

Tájékoztatás az áldozatsegítői eljárásról
Áldozati státusz igazolása
Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott halasztás és részletfizetés iránti kérelem
Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében
Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem
Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem
Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem

Jogi segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás
Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem
Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem
Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem
Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem
Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem

Tájékoztatás fogyasztóvédelmi eljárásokkal kapcsolatban

Társasházkezelői-ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése

Temetkezési szolgáltatás tevékenységének végzéséhez kérelem

Beadványok, hiánypótlások átvétele (bármely folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan) Írásbeli panaszok átvétele

Igény esetén általános tájékoztatás illetve felvilágosítás a Vecsési Járási Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokkal kapcsolatban

Az illetékes hatóság részére továbbított ügyek:
Családtámogatással kapcsolatban
(https://cst.onyf.hu/hu/nyomtatványok.html)
Anyasági támogatás
Családi pótlék
Egyedülállósági nyilatkozat bejelentése
Igazolás benyújtása tanulói jogviszony fennállásáról
Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés
Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés
Nagycsaládos gázárkedvezménye
Fogyatékossági támogatás igénylése
Változás-bejelentések

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő vonatkozásában:
(www.neak.gov.hu)
TAJ-kártya igénylés
Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése

Nyugdíjbiztosítással kapcsolatos igénybejelentések:
(https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp)
Árvaellátás
Özvegyi nyugdíj
Nyugellátás méltányossági alapon történő emelése
Változás-bejelentések

Útdíj-fizetési kompenzáció

Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása
(http://lehetosegauto.hu/letoltesek)