Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Vargha Gyula Városi Könyvtár

Üllőn az első könyvtárat az 1903-ban alapított Üllői Dal-, és Önképzőkör szervezte. Ez könyvtárunk jogelődjének nem tekinthető, de a mai napig őrzünk olyan köteteket, amelyek a kör, 1903-as tulajdonbélyegzőjével vannak ellátva. A mai könyvtár 1963-ban jött létre, egy kis alapterületű – mindössze 66 m2 – épületben. Itt kezdte meg működését a Pesti út 41. szám alatt, ahol a könyvtári állomány igen zsúfoltan, egymás tetejére rakva fért csak el, így áttekinthetetlen volt a látogatók számára. Három fiókkönyvtára is volt: Löb pusztán, a Hosszúberek úton, és a Patyolatban. 1968-ban újabb fiókkönyvtárt nyitottak a Rákóczi telepen, a vasúton túl élő lakosok számára. 1978-ban történt egy nagyobb mértékű változás, amikor a Pesti és az Ócsai út kereszteződésénél található régi iskolaépületből, úgynevezett Könyves Házat hoztak létre. Az épületben kapott helyet a könyvtár és egy könyvesbolt. A könyvtár épületében felnőtt-, és gyermekrészleg, valamint klubhelyiség került kialakításra. A könyvesbolt megszűnése után, 2003-ban került kialakításra a helyén a kiállítótermünk, amelyben igen változatos képzőművészeti kiállításokat szervezünk, az Üllői Mecénás Művészeti Klubbal közösen. Eddig közel 100 alkotóművész kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.

Az intézmény, 2004-ben vette fel Vargha Gyula költő, műfordító, akadémikus nevét, aki korábban a településen élt. Emlékére 2007 óta szavalóverseny kerül évente megrendezésre, rotációs rendszerben, Káva, Nemesgörzsöny és Üllő szervezésében. 2014-ben ünnepelte a könyvtár névadásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból került sor Fehér László, Üllő története című helytörténeti monográfiájának könyvbemutatójára. 2015-ben ünnepelte az Üllői Mecénás Művészeti Klub megalakulásának 10. évfordulóját, melynek tiszteletére a klub alapítójáról, Merczel Erzsébetről neveztük el kiállítótermünket. Még ebben az évben, a várossá válás 10. évfordulója alkalmából Helytörténeti Gyűjtemény nyílt, amely a könyvtár gondozásába került. Az tárlat megtekintése előzetes bejelentkezéshez kötött.

INFORMÁCIÓK

A Vargha Gyula Városi Könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Könyvtárunk állományáról
Gyűjteményünk közel 30.000 dokumentumból áll, amelyben megtalálhatóak a szépirodalomtól, a gyermekkönyveken át, a szakirodalom különböző témaköreinek kötetei.

Beiratkozás

Beiratkozási lap kitöltésével, és a szükséges beiratkozási díj befizetésével válik valaki a könyvtár teljes jogú tagjává. Ehhez szükséges egy személyi igazolvány, vagy útlevél, lakcímkártya, és a mentességet igazoló dokumentum (pl. diák-, vagy pedagógus igazolvány). 14 éven aluli gyermekek esetében a szülői által aláírt jótállási nyilatkozat szükséges.
Beiratkozási díj: 600 Ft / év
Diákoknak: 300 Ft / év
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek, valamint a közgyűjteményi dolgozók és a pedagógusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartására. Ezt aláírásával igazolja.

Könyvkölcsönzés

Dokumentumokat kölcsönözni, valamint a könyvtár szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes olvasójegy ellenében lehet. Egy alkalommal 7 db dokumentum, ebből max. 3 db hangoskönyv kölcsönözhető.
A kölcsönzés időtartama könyvnél: 30 nap.

Hangoskönyvnél: 1 hét

A kölcsönzés egy alkalommal – indokolt esetben – kétszer meghosszabbítható, személyesen, telefonon vagy e-mailben is.
Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány csak helyben használható. Hétvégére (szombattól keddig), indokolt esetben, (p1. vizsgára készülés) egyedi nyilvántartás szerint kölcsönözhetik a kézikönyveket.
A határidő után visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat fizet.

Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva.
Az eredeti mű kölcsönzésének postaköltségeit, és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti.

Előjegyzés: az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben lévő dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzést 3 hónapig tartjuk nyilván. A dokumentum megérkezésekor az olvasót írásban, vagy telefonon értesítjük, s a dokumentumot részére egy hétig félretesszük. Az előjegyzés ingyenes.

Folyóirat kölcsönzés

Az időszaki kiadványok visszamenőleges évfolyamai 1 hétre kölcsönözhetők. Egyszerre 3 példányt lehet kölcsönözni.

Helytörténeti gyűjtemény

A könyvtár helytörténeti gyűjteménye Üllő életével, lakóival, a várossal kapcsolatos közhasznú információkkal, adatokkal áll az érdeklődők rendelkezésére. A helytörténeti gyűjtemény a könyvtár értékes külön gyűjteménye, ezért nem kölcsönözhető. A dokumentumok olvasótermi használatát és másolati lehetőségét biztosítjuk.

Internet

A számítógépek használatának feltételei a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a értelmében a következők: Beiratkozott olvasóink számára naponta 1 óra ingyenes internet használatot biztosítunk.

Minden felhasználó köteles a kifüggesztett számítógép-használati szabályzatot tudomásul venni és betartani azt. Kiskorú felhasználó esetében a szülő aláírásával adja beleegyezését, hogy gyermeke használhatja a könyvtári számítógépeket. A könyvtári számítógépeken tilos a közerkölcsöt sértő, illetve agresszív tartalmak látogatása, letöltése. Ellenkező esetben a szolgáltatásból kénytelenek vagyunk átmenetileg kizárni.

Késedelmi díjak:

Könyvek: 200 Ft/hónap
Hangoskönyv: 100 Ft / hét
Időszaki kiadványok: 50 Ft / hét
Elveszett dokumentumok térítési díjai 3 éven belül kiadott könyvek esetében a beszerzési ár másfélszerese, a három évnél régebbi kiadású könyveknél a beszerzési ár háromszorosa, de minimum 1500 Ft fizetendő.

Irodai szolgáltatások
  Szolgáltatás Árak  
1 Fénymásolás A4 20 Ft/oldal  
2 Fénymásolás A3 40 Ft/oldal  
3 Nyomtatás (fekete-fehér)

50 Ft/lap

 

 
4. Nyomtatás (színes)

100 Ft/lap

 
5. Nyomtatás (fotó)

200 Ft/lap

 
7. Szkennelés

50 Ft/beolvasás (max. 3 oldal)

 
8. Fax

100 Ft/hívás (max. 3 oldal)

 
9. INternetezés

nem beiratkozott olvasóknak 200 Ft/óra

 

 

Megvásárolható kiadványok:
  Cím Árak  
1 Fehér László: Üllő története – Helytörténeti monográfia 5000 Ft  
2 Üllőről 2000-ben – Millenniumi kiadvány 1000 Ft  
3 Üllői képeslapok 50 Ft / db  

 

NYITVATARTÁS
       
1 Hétfő Szünnap  
2 Kedd 9.30 – 18.00  
3 Szerda 9.30 – 17.00  

4

 

Csütörtök

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ( minden csütörtökön Pesti út 96.)

9.30 – 17.00

12.00- 16.30

 
5 Péntek 9.30 – 17.00  

6

Szombat

8.30 – 12.00  

Rendkívüli zárvatartás 2017-ben

       
1 Március 14-15. (Ünnep) ZÁRVA  
2 Április 14-17. (Húsvét) ZÁRVA  

3

Május 13. (Vargha Gyula Szavalóverseny)

ZÁRVA

 

4

Május 27. (szombat) Csülökfesztivál – Sátorkönyvtár

ZÁRVA

 

5

Június 3. (Pünkösd, szombat)

ZÁRVA

 

6

Június 17- Július 17. Leltár

ZÁRVA

 

7

Július 17. – 31.  (Nyári zárvatartás)

ZÁRVA

 

8

Október 31-November 1. (Ünnep)

ZÁRVA

 

9

December 21. – 31. (Ünnepi zárvatartás)

ZÁRVA

 

 

 

Küldetésnyilatkozat

A Vargha Gyula Városi Könyvtár, nyilvános könyvtárként fő feladatának tekinti, hogy a városban élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítse. Biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

Jövőkép

Célunk egy olyan partnerközpontú könyvtár kialakítása, amely apró tudásközpontként szolgálja Üllő lakosságának igényeit. Egy olyan nyitott hely, ahol természetes módon egészíti ki egymást a hagyományos könyvtári szolgáltatás (a papíralapú, nyomtatott dokumentumok friss és széles választéka), és az új információkereső, ill. információközvetítő technikákkal dolgozó professzionális információszolgáltatás. Amely mindenkinek második otthona lehet, ahol közvetlen a kapcsolat az olvasókkal, akiknek ismerjük igényeiket, szokásaikat, elvárásaikat.

Könyvtár munkatársai:
Velkei Hajnalka, könyvtárvezető
Gombai Zsoltné, könyvtáros
Jónás Csaba, számítógép kezelő

Elérhetőségünk:
Vargha Gyula Városi Könyvtár
Cím: 2225 Üllő, Vasadi u. 1.
Tel.: 06-29-320-102
e-mail: ullokonyvtar@monornet.hu

A Vargha Gyula Városi Könyvtár Alapító Okiratának megtekintéséhez kattintson ide!

 

Találkozzunk a könyvtárban, mert olvasni jó!