Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

TÁMOP 3.1.4-09/1. – Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Üllő Önkormányzatának oktatási intézményeiben – Továbbképzésen pedagógusaink

Tanuld és tanítsd a jobbat! /Thalész/ „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Üllő Önkormányzatának oktatási intézményeiben” Továbbképzésen pedagógusaink

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét egy nyertes uniós pályázatunkról adhatunk hírt, amely az oktatás területét érinti. Ezennel nem eszközökre, berendezésre, hanem a pedagógiai kultúra módszertani megújításának lehetőségére nyújtottunk be pályázatot, melynek eredménye így nem kézzelfogható, de reméljük, sokkal inkább mérhető lesz a gyermekeink teljesítménye által.

A 2009 nyarán meghirdetett „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” [TÁMOP 3.1.4-09/1] című pályázati kiírásra nyújtotta be önkormányzatunk a pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív program rendszeréhez. Év végén értesültünk a jó hírről, mely szerint az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága – mint közreműködő szervezet – a pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és így öt oktatási intézményünk összesen 48 627 484 Ft. összegű támogatásban részesül. A támogatás vissza nem térítendő, melyet köteles az önkormányzat Pályázatban meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A pályázat alapvető céljaként határozta meg a Kiíró a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését a magyar közoktatási rendszerben.

A projekt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

Egy kicsit bővebben kifejtve, hogy mit is jelent a kompetencia ebben a felfogásban: Az ismeretek, ezek alkalmazási képessége. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett képességek szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása,melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés.

Részt vevő intézményeink: az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint négy tagóvodánk: Pitypang Óvoda (Faiskola u. 17.), Napraforgó Óvoda (Templom tér 2.), Bóbita Óvoda (Állomás u. 17.), Gyöngyvirág Óvoda, (Gyöngyvirág tér 2.).

A pedagógusok és az óvodapedagógusok felkészítése kötelezően megvalósítandó továbbképzések keretében zajlik.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a pedagógus-képzéseket nyújtó és a szaktanácsadói tevékenységet végző szolgáltató közbeszerzési eljárás útján került kiválasztásra. Ennek alapján a nyertes ajánlattevő a NOVOSZOLG Oktatási és Szolgáltató Kft. lett.

A pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítését jelentősen nehezíti, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésre a megvalósításhoz, hiszen a projekt megvalósításának határideje: 2010. augusztus 31.

Tudjuk, hogy nem kis feladat vár a megvalósításban részt vállaló pedagógusokra, az újjal szembesülő diákokra és szüleikre, és valamennyi közreműködőre, így az önkormányzat projekt-menedzsmentjére, akik a projekt intézmények közötti összehangolását, a lebonyolítás szervezését, a és a pénzügyi adminisztrációs tevékenységet végzik.

Sikeres munkát kívánunk mindannyiuknak!

Bogdán Józsefné Oktatási referens A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. zaszlo