Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Üllői Sportliget Lakópark Viziközmű Társulata

Az Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat intéző bizottsága pályázatot ír ki a Társulat ügyvezetői feladatainak ellátására. A pályázati felhívás megtekintéséhez kattintson ide!

Az érintett utcák listája, küldöttek elérhetőségének megtekintéséhez kattintson ide!

Az utcalistához tartozó térkép letöltéséhez kattintson ide!

Tájékoztatás az Üllői Sportliget Lakópark Viziközmű Társulatának lakossági ügyfélfogadásáról.

A Sportliget Lakópark Víziközmű Társulásának hírei (2012. január)

Az Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű Társulatának vezető tisztségviselői listájának megtekintéséhez kattintson ide!

Tisztelt Lakosok !

Tájékoztatjuk az Üllői Sportliget Lakópark területén élőket, hogy az Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat 2017. március 14-én befejezte a működését, ezzel egy időben megszüntette a 2225. Üllő, Szövetkezet u. 10 szám alatti ügyfélszolgálatát. A Társulat eddig még át nem adott – vagyonát (értve ezen egyebek között a lakókkal szembeni követelését is) átadta Üllő Város Önkormányzata részére. Ezt követően a fizetési kötelezettséget a vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint már Üllő Város Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11742056-15392141-10600034 számú víziközmű-számlájára kell teljesíteni, az oda történő átutalással, vagy a számlára történő közvetlen bankpénztári befizetéssel.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy ezt követően nem lesz lehetőség a Társulattal való telefonon, telefaxon, avagy elektronikus levélben történő kommunikációra sem. Jövőben érdekeltségi hozzájárulások teljesítésével kapcsolatos segítséget, illetve tájékoztatást közvetlenül Üllő Város Önkormányzatától kérhet, amelyet a 06-30/971-5760-as telefonszámon érhető el.

Üllő, 2017. március 14.

Tisztelettel:

Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat

képv.: Szabó Zsolt ügyvezető


Tisztelt Sportliget Lakóparki ingatlantulajdonosok!

Mint már arról bizonyára többen értesültek, a Sportliget Lakópark Víziközmű Társulat a 2017. március 14-i küldöttgyűlésén döntött megszűnéséről.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a megszűnt társulat vagyonát – ideértve az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást – az önkormányzatnak kell átvennie.
Bár az iratok átadása és azok feldolgozása még folyamatban van, a Képviselőtestület – a behajtási eljárások megelőzése érdekében – a március 23-i ülésén olyan rendeleti szabályozást fogadott el, amely lehetőséget biztosít az érdekeltségi hozzájárulás-hátralékkal rendelkezők részére – az önkormányzattal kötött megállapodás alapján – tartozásuk kedvező feltételekkel történő kiegyenlítésére.

A rendelet értelmében minden magánszemély ingatlantulajdonos élhet – maximum 5 éves időtartamra – a kamat és költségmentes részletfizetés lehetőségével.

Akinek azonban lehetősége van arra, hogy tartozását egy összegben rendezze, a hátralék összegéből 15 % kedvezmény illeti meg.

Mindezeken túlmenően a társasházi és szövetkezeti lakásként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás összegét – szintén kedvezményként – lehetőség van  a már befizetett összegre mérsékelni.  Az érdekeltségi hozzájárulás összegének azonban ebben az esetben is el kell érnie a 950.000,- Ft-ot.

Fenti kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy ingatlantulajdonos vagy egyéb jogcímen fizetésre kötelezett  a tartozás-elengedés vagy részletfizetés iránti kérelmet június 30-ig benyújtsa, majd ezt követően az erről szóló megállapodást aláírja.
Aki a tartozás egy összegben történő kiegyenlítését választja, 60 napon belül köteles eleget tenni fizetési kötelezettségének.

Tisztelt Lakosok!

Az elkövetkezendő napokban mindenkit értesítünk az átvett nyilvántartás szerint fennálló tartozásáról és a fizetési kötelezettség teljesítésének lehetséges módjairól.

Ettől függetlenül is eljuttathatják kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba vagy kereshetik munkatársunkat a következő telefonszámon:

   06-30/971-57-60 /Felföldi Annamária/

Remélem, hogy sikerül minden érintett számára megoldást találni és nem kerül sor behajtási eljárások kezdeményezésére.

 

Üllő, 2017. április 10.

 

Üllő Város Önkormányzata nevében:

Kissné Szabó Katalin
polgármester


Alapszabályok:

 

Jegyzőkönyv az Üllői Sportliget Lakópark Viziközmű-társulat 2017. március 7-én megtartott elszámoló bizottsági üléséről.

Ellenőrző bizottsági ülés jegyzőkönyvei:

Intéző bizottsági ülés jegyzőkönyvei:

Közgyűlés jegyzőkönyvei:

Küldöttgyűlés jegyzőkönyvei:

Mérlegek és eredmény kimutatások: