Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Humán Szolgáltató Központ

Az  intézmény jogelődje az 1991-ben alapított és az Árpád Fejedelem Általános Iskola keretében működő Nevelési Tanácsadó volt. A fejlődés és gyarapodás szorgos évei következtek, melynek során az egyszemélyes Nevelési Tanácsadóból önálló intézmény lett. Létrejött a Családsegítő Központ a szociális és gyermekjóléti alapellátásokkal, magába foglalva a pedagógiai szakszolgálatot és egyes közegészségügyi szolgáltatásokat.

Az intézmény mai arculatát 2008. augusztus 1. napjával nyerte el, mikor Üllő Város Képviselő-testülete az akkor még négy tagóvodát a Humán Szolgáltató Központhoz csatolta. Ezzel az aktussal jött létre az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi Rendelő intézménye – röviden: Üllő Város Humán Szolgáltató Központ

2012. szeptemberétől a köznevelési intézmények központosítása miatt szervezeti egységeinkből levált az általános iskola, a zeneiskola és a könyvtár.
2013. júliusától megszűnt a mikrotérségi feladatellátás, így intézményünk kizárólag Üllőn végez tevékenységet.

Az intézmény típus szerinti besorolása szerint, közszolgáltató közintézmény.
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján, önállóan működő és gazdálkodó intézmény,
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az intézmény fenntartója, Üllő Város Önkormányzata.

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ

Igazgató: Gazsi Csaba
Cím: 2225 Üllő, Ócsai út 8.

Szervezeti egységei:

Család és Gyermekjóléti  Szolgálat 

Szakmai vezető:  Gazsi Csaba igazgató
Cím: Üllő, Ócsai u. 8.
Telefon: 06/29 320-023 (központi szám, amelyen a szolgálat valamennyi munkatársa elérhető)
Web: www.ullohszk.hu

Felnőttgondozási Szolgálat

/Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/
Szakmai vezető: Szabó Katalin Ildikó általános igazgatóhelyettes
Telefon: 06/29 320-023 (központi szám, amelyen a szolgálat valamennyi munkatársa elérhető

Pitypang  Óvoda

Vezető: Ledneczky Julianna
Üllő, Faiskola u. 17.
Tel.: 06/29 320-024

Gyöngyvirág  Óvoda

Vezető: Micsinai Istvánné
Üllő, Gyöngyvirág tér 1/a.
Tel.: 06/29 320-022

Bóbita  Óvoda

Vezető: Dócsné Bodnár Gizella
Üllő, Állomás u. 17.
Tel.: 06/29 320-059

Napraforgó  Óvoda

Vezető: Korcsmárosné Akai Gabriella
Üllő, . Pesti út 98/2.
Tel.: 06/29320-966

Csicsergő  Óvoda

Vezető: Zentai Erika
Üllő, Kisfaludy tér 10.
Tel.: 06/29 600-105

Babarózsa Bölcsőde

Vezető: Jámbor Barbara
2225 Üllő, Pesti út 98/1.
Tel.: 06/29-322-774

Központi Rendelő

Vezető: Kissné Csaba Éva
2225 Üllő, Templom tér 3-5.
Tel.: 06/29320-021

Az intézmény alaptevékenységeiről:

Az intézmény, mint többcélú intézmény ellát szociális,köznevelési és egészségügyi feladatokat. A szociális ellátás a szociális alapellátás feladatait, a gyermekjóléti feladatokat és a bölcsődei ellátást foglalja magába.

Az intézmény alapdokumentumai:

Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Működési engedély

Az intézményegységek tevékenységét részletező dokumentumok megtalálhatóak a www.ullohszk.hu oldalon:

Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja
Házi segítségnyújtás szakmai programja
Étkeztetés szakmai programja
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programja
Bölcsőde szakmai programja
5 óvoda éves munkaterve