Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Pedagógiai Szakszolgálat

A tagintézmény igazgatója: József Éva
Székhely: 2225 Üllő, Pesti út 98.
Ellátási terület: Vecsési járás
Ellátásra jogosultak: a Vecsési járás településeinek (Vecsés, Üllő, Maglód, Ecser) gyermekei 3 éves kortól, mindaddig, amíg tanulóként a nappali oktatás munkarendje szerint folytatják tanulmányaikat.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 óra
Elérhetőségeink:
e-mail: ullo.pmpsz@gmail.com
Telefon:
06 29 321 904, 06 30 684 7972

 

A tagintézmény ügyviteli telephelye jelenleg az Üllő, Ócsai út 4. sz. alatt működik (PENNY Áruház mögött, Szent Benedek Gyógyszertár udvarában).

 

Ellátott szakszolgálati feladatok:

 • logopédiai ellátás
 • nevelési tanácsadás
 • korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység

Szolgáltatás igénybevételének módja:

Az ellátást kérheti önként a szülő (telefonon, személyesen), valamint nevelési-oktatási intézmények, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, a szülő beleegyezésével, aláírásával ellátott esetjelző lapon.
A pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásai ingyenesek.

Logopédiai ellátás

Feladataink:
A beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a logopédiai terápiás foglalkozáson.

A hétköznapi életben természetesnek, magától értetődőnek tartjuk, hogy gyermekünk könnyedén, minden erőfeszítés nélkül elsajátítja anyanyelvét, megtanul beszélni. A legtöbb esetben ez így is van. De mi történik akkor, ha egy porszem kerül a gépezetbe, és nem ilyen egyszerűen megy végbe a nyelv elsajátítása, a tiszta, kifejező beszéd megtanulása?

A gyermek 3-4 évesen óvodába kerül, ahol jól képzett szakemberek kísérik figyelemmel fejlődését. Az óvodákban a pedagógiai szakszolgálat logopédus munkatársa minden év szeptemberében elvégzi az ötéves korosztály beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, és a vizsgálat eredménye alapján – amennyiben szükséges – megkezdi a gyermek logopédiai terápiáját. A logopédus munkáját, a gyermek fejlődését nagymértékben elősegíti a szülők pozitív, támogató, együttműködő hozzáállása. A szakember minden esetben felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, tájékoztatást ad a gyermek állapotáról, fejlődéséről. A gyermek rendszeres „házi feladatot”kap, amit a szülő segítségével, napi szinten el kell végezni. Ezen múlik a terápia sikeressége. Az ötéves korosztály ellátása nem önkéntes alapon működik.
A beszéd- és nyelvi fejlődésben jelentkező elmaradások időben történő javítása nagyon fontos. A tiszta beszéd, a megfelelően fejlett nyelvi képesség előfeltétele a zavarmentes társadalmi kommunikációnak, az írás, olvasás nehézség nélküli elsajátításának. A beszédhibák nagy része jól javítható, nyomtalanul megszűnik, nem lesz semmi következménye.

Nevelési Tanácsadás

Fejlesztőpedagógiai ellátás

Gyakran olyan kisebb fejlődési lemaradás okozza az iskolai problémákat, amelyek megoldásában a fejlesztőpedagógusok tudnak segíteni. Fontos, hogy ezekre a nehézségekre minél előbb, lehetőleg még óvodás korban fény derüljön. Ennek érdekében a fejlesztőpedagógusok évente szűrést végeznek a nagycsoportos óvodásaink körében, így az egy-egy részterületen lassabban fejlődő gyerekek felzárkóztatása minél hamarabb elkezdődhet. Főleg az írás, olvasás, számtani alapműveletek elsajátításához szükséges készségek fejlesztése fontos annak érdekében, hogy megelőzzük az iskolai tanulási nehézségek kialakulását. Fejlesztőpedagógusaink az óvodákban fejlesztő-foglalkozásokat tartanak, a szülőkkel, óvónőkkel szorosan együttműködve.

Szenzomotoros torna

A szenzomotoros torna segítséget nyújthat a következő esetekben:

 • megkésett beszédfejlődés,
 • súlyos beszédhiba,
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarok,
 • hiperaktivitás,
 • figyelemzavar,
 • egyensúlyzavar,
 • feladat- és szabálytudat hiánya,
 • önbizalom, önismeret hiánya.

A torna menete:
A torna kezdete egy állapotfelméréssel és az anamnesztikus (fejlődési) adatok feltárásával kezdődik. A tornának két típusa van: egyéni és csoportos. Az egyéni torna megvalósítása komoly együttműködést és heti 3-5-szöri otthoni gyakorlást igényel a szülők részéről, amelyet rendszeres szülő-terapeuta konzultációk egészítenek ki, ezzel segítve a torna pontos megvalósítását.

A csoportos torna az óvodás gyermekek napi programjába van beépítve, ahol már nem csak az önmaguk mozgásának megfigyelése, pontosítása, fejlesztése történik, hanem a társas munkára való alkalmassá tétel is.

Pszichológiai ellátás

Minden családban előfordul, hogy rövidebb-hosszabb időszakra megváltozik a gyermek viselkedése. Kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor a szülő úgy érzi, nem tud a család egyedül megbirkózni a problémával. Ilyen eset lehet, ha a gyermek:

 • Nyugtalan, fáradékony, figyelmetlen, teljesítménye ingadozó.
 • Magatartása szélsőséges (dacos, verekedős, dühkitörései vannak, vagy ellenkezőleg, túlérzékeny, sírós).
 • Sokszor fáj a feje, a hasa, vagy egyéb testi tünetei vannak, ami mögött nem áll szervi probléma.
 • Evési és szobatisztasági problémák, körömrágás, tic, alvási nehézségek tapasztalhatók nála.

A pszichológiai ellátás formái:

 • Konzultáció, tanácsadás szülőknek
 • Konzultáció, tanácsadás pedagógusoknak
 • Gyermekek pszichodiagnosztikai vizsgálata és nevelési tanácsadás a szülőknek
 • Gyermekterápiák (játékterápia, kognitív-, viselkedésterápia, autogén tréning, művészetterápiás elemekkel) szülőkonzultációval
 • Serdülő terápia (serdülők saját motivációból is kérhetnek már segítséget)
 • Családterápia (a tünet, probléma rendszerszemléletű megközelítésével)

Korai fejlesztés és gondozás

A korai fejlesztés feladata a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

Az óvodáskort megelőzve szeretnénk ezen gyermekek képességeit kibontakoztatni, az integrációra felkészíteni. A korai fejlesztést azon gyermekek számára biztosítjuk, legfeljebb 5 éves korig, akik óvodába nem járnak. Az óvodás gyermekeknek ugyanis az utazó gyógypedagógusi hálózat biztosítja az ellátást. A korai fejlesztés a sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától vehető igénybe. Az ellátásra jogosultságot az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapozza meg.  A vizsgálatot minden esetben a szülő kezdeményezi, melyben a szakszolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Szakértői Bizottsági tevékenység

Amikor a gyermeknél jelentős elmaradást tapasztalunk kortárs csoportjához viszonyítva, szakértői vizsgálat szükséges a tanulási nehézség megállapítása végett. Egy- egy bonyolultabb tevékenység (pl. beszéd, rajzolás stb.) létrejöttéhez számos részképességnek kell egymással finoman összehangolva működni. Valamely részképesség gyengesége, hibás működése tanulási nehézséget okoz. Ebben az esetben a tanulás „tág” értelmezésére gondoljunk, hiszen tanulás a mozgás, a beszéd stb. megtanulása is. Tehát a részképességek (pl. térbeli és síkbeli tájékozódás, irányok differenciálása, szem-kéz koordináció, vizuális differenciálás, vizuális emlékezet, figyelemkoncentráció, alak-háttér megkülönböztetés stb.), azok az alapvető képességek, amelyek segítségével un. magasabb rendű pszichés funkciókat ki tudunk alakítani. Ezekre a magasabb rendű pszichés funkciókra (ilyen pl. a gondolkodás és a beszéd) épül a későbbiekben az olvasás, írás, számolás elsajátítása.

A tanulási nehézséggel küzdő gyermeket a törvény a pozitív diszkrimináció elvén előnyökben részesíti. Ezeket a kedvezményeket csak a szakértői vizsgálati vélemény birtokában kaphatja meg a gyermek. A teljesség igénye nélkül néhány példa a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket megillető kedvezményekre: a szakértői véleményben javasoljuk a rendszeres fejlesztő foglalkozást, a hosszabb felkészülési idő megadását a feladatok megoldására, a problémás tantárgy értékelés alóli mentesítést stb. A fejlesztő foglalkozást az óvodának, iskolának kötelező biztosítania, a gyermek számára.

Azt tanácsoljuk, hogy a szülő ilyenkor keresse fel a pedagógiai szakszolgálatot, kérjen egy időpontot konzultációra a szakszolgálat szakemberétől, vagy egy esetjelző lapon részletesen írja le a gyermek nehézségeit, tüneteit és ezt juttassa el postai úton a szakszolgálathoz. Rövid időn belül tanácsot adnak szakembereink, milyen vizsgálat szükséges a gyermek aktuális állapotának feltárásához.

 

A szakértői vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok:

 • Az 1999. szeptember 1. után születetteknél orvosi adatlap (15/2013 EMMI rendelet 4. sz. melléklet)
 • 15/2013 EMMI rendelet 1. sz. melléklete – a Szakértői vélemény iránti kérelem

Szakembereink szívesen segítenek az ezzel kapcsolatos problémák megoldásában, tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítanak a szülők, pedagógusok részére.