Aktuális

Feltöltve: 2016. augusztus 4. I Érvényes: 2016. szeptember 30.

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2-ára országos népszavazást tűzött ki az alábbi kérdésben: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Az országos népszavazáson minden választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár szavazhat, aki a választási névjegyzékben szerepel.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek, amelyről 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon. A kérelem személyesen vagy levélben történő benyújtásához szükséges  formanyomtatvány igényelhető a helyi választási irodában, vagy letölthető innen:  
http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/2016-10-02_kerelem_atjelentkezessel_torteno_szavazas.pdf

Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.
A helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. Ehhez kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu oldalon, ahonnan a levélben történő benyújtásához szükséges  formanyomtatvány is letölthető.
A kérelem alapján a jegyző felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát.

A népszavazáson (levélben) szavazhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok is, ehhez azonban – amennyiben ez eddig nem történt meg – kérniük kell a Nemzeti Választási Irodától a névjegyzékbe történő felvételüket (regisztráció).
A kérelem benyújtható levélben (1397 Budapest, Pf.: 547, Magyarország) vagy online (https://kerelem.valasztas.hu/vareg/KulfoldiCimKerelemInditasa.xhtml)

A Nemzeti Választási Iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választópolgárnak arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt.
A választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapokon, munkaidőben átveheti azt  

  •  az országgyűlési egyéni választókerületek székhelyein,
  •   Magyarország kijelölt, határmenti településein vagy
  • Magyarország kijelölt külképviseletein.

Szavazni a szavazás napján 6 órától 19. óráig lehet. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 2016. szeptember 30-án 16. óráig a Választási Irodához lehet benyújtani.
A szavazás napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni, mely   kérelemnek a szavazás napján  legkésőbb 15 óráig be kell érkeznie.
A kérelem személyesen, meghatalmazott útján vagy levélben az előirt formanyomtatványon vagy a www.valasztas.hu oldalon nyújtható be
A nyomtatvány letölthető az alábbi címről: http://www.valasztas.hu/hu/ovi/content/81-mozgourna.pdf

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében: Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
Az akadálymentes szavazóhelyiség igénybevételére irányuló kérelmet legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.
A Braille-írásos sablon iránti kérelmet legkésőbb szeptember 23-án 16 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodának.

Ha a választópolgár már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (pl. a 2014-es választások alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.

A szavazás eredményét a szavazóköri, a külképviseleti szavazás és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyvek alapján a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.

 Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

  • a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és
  • a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgáro több mint fele érvényesen szavazott.

 Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

Tisztelt Választópolgárok!

Kérem kísérjék figyelemmel a www.valasztas.hu oldalon megjelenő híreket, információkat.

Ezen túlmenően a Helyi Választási Iroda munkatársaitól is kérhető felvilágosítás személyesen munkaidőben, vagy az alábbi elérhetőségeken: 

Polgármesteri Hivatal 2225 Üllő, Templom tér 3.

  • Tel.: 29/320-011/105       (Földváriné dr. Kürthy Krisztina HVI Vezető, Virág Andrea HVI Vezető-helyettes)
  • Tel.: 29/320-011/108      (Lazáné Széll Éva –  névjegyzékkel kapcsolatos kérdések, átjelentkezés, mozgó urna iránti kérelmek)
  • Te.: 29/320-011/147      (Almási Adrienn – technikai információk)
  • Fax.: 29/521-930
  • E-mail: titkarsag@ullo.hu;  jegyzo@ullo.hu

Üllő,  2016. augusztus 1.

Földváriné dr. Kürthy Krisztina
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője

Feltöltve: 2016. augusztus 4. I Érvényes: 2016. szeptember 30.

Névtelen

Feltöltve: 2016. január 27. I Érvényes: 2016. március 03.

Általános tudnivalók a területi roma nemzetiségi önkormányzat választásáról. Megtekintéshez kattintson ide!

Az időközi roma területi nemzetiségi önkormányzati választáson listát állító jelölő szervezetek megtekintéséhez kattintson ide!

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A Szavazókörrel kapcsolatos információk megtekintéséhez kattintson ide!

Hirdetmény Üllő Város Helyi Választási Bizottsága és a Helyi Választási Irodája tagjairól valamint elérhetőségeiről

Feltöltve: 2016. január 19.

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési, az európai parlamenti, nemzetiségi önkormányzati képviselők valamint a polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők általános választására 2014-ben került sor.
Amennyiben valamely képviselői mandátum megüresedik – jogszabályban meghatározott esetekben- annak betöltésére időközi választást kell kitűzni.
Ezen menüpont alatt tájékoztatást adunk Önöknek az aktuálisan kitűzött, a település lakosságát érintő időközi választásokról.

Kérjük kísérjék figyelemmel a közzétett információkat!