Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Alapítványok

Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány

Az „Üllő, Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítványt Üllő Város Önkormányzata hozta létre 2004-ben.
Célja az Alapító Okirat szerint: a közigazgatási határon belüli helyi közösség közös érdekeinek kiegészítésére irányuló közrend- és közlekedésbiztonság védelme, amelynek keretében anyagi eszközökkel történő támogatás nyújtása – külön együttműködési megállapodás alapján – az üllői működési területen is tevékenységet ellátó Monori Rendőrkapitányság Vecsési Rendőrőrs állományában szolgálatot teljesítő üllői körzeti megbízottai részére.
A közalapítvány a 2011-ben megváltozott jogi háttér miatt, nem támogathatja a rendőrséget, csak az önkormányzatot, ezért az elmúlt néhány év során semmilyen tevékenységet nem végzett.

Üllő Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának megtekintéséhez kattintson ide!

Az alapítvány székhelye:

Üllő Város Önkormányzata
2225 Üllő, Templom tér 3.
Postai cím: 2225 Üllő, Templom tér 3.
Telefonszám: 06/30 966 5038
Az Alapítvány kezelő szerve (Kuratórium)

Az alapítvány döntéshozó, képviselő, kezelő szerve a Kuratórium, amely 7 főből áll, amelynek tagjai:

 • Seres Attila elnök
 • Sallai József
 • Bodrogközi Szilárd
 • Zentai Sándor
 • Rajczi Sándor
 • Füles József
 • Kerezsi Sándor

Az Alapítványnál jelenleg Felügyelő Bizottság nem működik.

Üllői Gyermekekért Alapítvány

Az alapítványt az 1990-es évek elején hozta létre az Üllői Önkormányzat. Az alapítvány kedvezményezettjei az üllői állandó bejelentett lakhellyel rendelkező 18 év alatti gyermekek, illetve azok az intézmények, szervezetek, melyek az alapítvány céljainak elérése érdekében működnek.

Az alapítvány céljai a következőek:

Az üllői gyermekek (18 éves korig) szellemi és fizikai fejlődésének segítése, mely magában foglalja:

 • az intézményi költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítását, műszaki technikai berendezések beszerzését,
 • tanulmányi-és egyéb versenyek rendezvények szervezésének támogatását
 • a korszerű számítástechnikai elősegítése, fejlesztése.

Az alapítvány bevételi forrásai:

 • jogi és magánszemélyek felajánlásai
 • az adók 1%-a
 • társaságok felajánlásai
 • egyéb hozzájárulások

Az alapítvány működésének kereteit, az alapítványi vagyon kezelését 5 tagú kuratórium szabályozza.

Tagjai:

 • Dr. Barna Tibor – elnök
 • Kovács András – az alapítvány képviselője
 • Dócsné Bodnár Gizella
 • Jámbor Barbara
 • Zentai Erika

Az alapítvány elérhetőségei:

Székhelye: Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2225 Üllő, Templom tér 3.
E-mail: ulloigyermekekert@gmail.com
Az alapítvány adószáma: 19180083-1-13
Számlaszám: 11742056-20051833