Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Szervezeti egységek

Jegyzői Iroda

Az iroda a Jegyző közvetlen irányításával látja el a feladatait.

Ellátott feladatok:

Jakab Angelika

 • jegyzői titkársági, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás

Bogdán Józsefné

 • polgármesteri titkársági, intézményi referensi (egészségügy, oktatási, közművelődési ügyek), Üllői Hírmondó szerkesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása

Tóth Gáborné

 • önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos ügyek intézése

Vilcsek-Győri Hajnalka
Prokopecz Györgyné (adminisztrátor)

 • humánpolitikai feladatok ellátása (köztisztviselők, közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzésre kötelezettek munkaügyeinek intézése)

Almási Adrienn

 • képviselő-testület és bizottságai valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátása

Botlik Viktória
Illés Viktor (adminisztrátor)

 • iktatási feladatok ellátása

Oltványi-Csete Ibolya

 • recepció

Városfejlesztési Iroda

Virág Andrea aljegyző – Irodavezető:

 • ipari parkok, településrendezési eszközök

Oltványi János – műszaki ügyintéző

 • telekalakítás
 • településképi véleményezés
 • vízgazdálkodással kapcsolatos ügyek
 • szabályozási tervek módosítása
 • környezetvédelmi feladatok

Németh Katalin – műszaki ügyintéző

 • úthálózattal kapcsolatos fejlesztések, problémák
 • játszóterek telepítése, fejlesztése
 • intézmények felújítása
 • közútkezelői hozzájárulás kiadása
 • közművekkel kapcsolatos egyéb problémák
 • lakossági járdaépítés pályázatának bonyolítása
 • önkormányzati beruházások

Konyecsni Dóra – pályázati referens

 • hazai és UNIO-s pályázatok

Mauterer Ferencné

 • parlagfűmentesítés

Hatósági Iroda

Ladányi Ágnes – hatósági irodavezető

 • hagyatéki ügyek

Óvári Istvánné – hatósági irodavezető-helyettes

 • jegyzői birtokvédelmi ügyek
 • ipari telepengedély ügyek
 • állattartási, állatvédelmi ügyek
 • hagyatéki ügyek

Bükkös Hajnalka – főmunkatárs

 • anyakönyvi feladatok
 • esküvők, névadók lebonyolítása
 • választással kapcsolatos ügyek intézése
 • szépkorúak köszöntése
 • címnyilvántartási ügyek

Dévai Éva – adócsoport vezető

 • gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés
 • építményadóval kapcsolatos ügyintézés
 • adó- és értékbizonyítványok elkészítése
 • adóigazolás kiállítása vállalkozók részére
 • adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése

Mészáricsné Vígh Anikó – főmunkatárs

 • helyi iparűzési adó ügyek
 • kereskedelmi ügyek
 • előállított magánfőző párlat (pálinka) adó ügyek
 • adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése

Kovács Nikolett – előadó

 • beérkezett befizetések könyvelése, túlfizetések átvezetése
 • adó- és értékbizonyítványok elkészítése
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés
 • mezőőri járulék beszedésével kapcsolatos ügyintézés

Katona Sándorné – főmunkatárs

 • rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek (400-as főúttól Gyömrő felé eső
 • lakóhely)
 • gyógyszertámogatással kapcsolatos ügyek
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek
 • köztemetés
 • helyi ösztöndíj intézése
 • termőfölddel kapcsolatos és egyéb hirdetmények közzététele

Magyar Irén – főmunkatárs

 • rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ügyek (400-as főúttól Ócsa felé eső
 • lakóhely)
 • lakhatási támogatással kapcsolatos ügyek
 • ápolási támogatással kapcsolatos ügyek
 • Bursa Hungarica ösztöndíj intézése
 • szemétszállítási díjmentességgel kapcsolatos ügyek

Tóth Gábor – közterület-felügyelő

 • behajtási engedélyek ügyintézése
 • közterület-foglalási engedély kiadása
 • ebrendészeti ügyek intézése
 • belterületi rendezetlen ingatlanok ellenőrzése

Pénzügyi Iroda

Az Üllői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája ellátja és biztosítja az Önkormányzat és költségvetési szervei (Polgármesteri Hivatal, Humán Szolgáltató Központ, Vargha Gyula Városi Könyvtár), valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működtetéssel, a költségvetés tervezéssel, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (továbbiakban: gazdálkodás) végrehajtásával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítésével, a pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatos feladatokat. Az állami fenntartású Intézmények (Árpád Fejedelem Általános Iskola, Harmónia Zeneiskola, Pedagógiai Szakszolgálat) számára biztosítja a működtetés gazdálkodási feltételeit.

 

Fülöp Szilvia irodavezető-helyettes

Balasi Gabriella pénzügyi ügyintéző

Balázsné Sándor Andrea kontírozó könyvelő

Baranyi Jánosné kontírozó könyvelő

Borsányiné Szecsei Mária pénztáros

Dikovics Jánosné főkönyvi könyvelő

Kerezsi Anita analitikus könyvelő

Litsauerné Dorogi Margit banki ügyintéző