Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Önkéntes Tűzoltóegyesület

Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület céljai

Tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában történő közreműködés (szaktevékenység).

Az egyesület e szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végez.

A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység körében:

  • az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos, önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósághoz,
  • a hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére,
  • az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel,
  • a hivatásos, önkormányzati vagy önkéntes tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltás-vezető intézkedésének megfelelően működik közre.

Az egyesület a szaktevékenység végzésére írásban megállapodást köt a területi hivatásos tűzoltósággal. A tagság fontosnak tartja a tűzoltó hagyományok ápolását, a tűzoltómozgalom helyi emlékeinek gyűjtését. Számunkra fontos az utánpótlás biztosítása, a fiatalok tűzvédelmi, környezetvédelmi kulturális, és egészséges életmódra való nevelése, ennek érdekében Ifjúsági tagozatot működtetünk.Nagy jelentőséggel bír a környezetvédelem és környezeti nevelés.
A hivatásos, önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját segítjük, vállaljuk rendezvények tűzoltói biztosítását, és tűzoltó készülékek karbantartását.
Az egyesület szervezete pártoktól független. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak, politikai szervezeteknek anyagi támogatást nem nyújt.

Egyesületünk elnöke Pásztor Zoltán

Elérhetőségek:
Email: info@ulloote.hu
Web: http://www.ulloote.hu/