Aktuális

Feltöltve: 2017. július 21.

A jelenlegi közszolgáltató a változó szabályozási környezet mellett is igyekszik biztosítani a szelektív és zöld hulladék rendszeres elszállítását, amely Üllőn az alábbi időpontokban fog történni:

2017.
július 6., 20.
augusztus  3., 17., 31.
szeptember 14., 28.,
október 12., 26.
november 9., 23.
december 7., 21.
2018.
január 4., 18.
február 1., 15.
március 1., 15., 29.
április 12. 26.

Fontos megjegyezni, hogy az időpontok immár egyszerre vonatkoznak a szelektív és zöld szállításra és a település egészére.
Tehát a szállítási napok nincsenek már ketté bontva Gyömrői és Ócsai oldalra és ugyanazon napon történik a szelektív és zöld hulladékok elszállítása.

Feltöltve: 2017. július 18.

TÁJÉKOZTATÓ

közművekre történő csatlakozással összefüggő változásairól

A 2017. évi LVII. törvény valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet – 2017. július 1-i hatállyal – a lakosság valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek csökkentése érdekében módosította a közművekre történő rácsatlakozás esetén fizetendő díjakra vonatkozó szabályozást.

A módosítás egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez szükséges rácsatlakozási díjakat érinti.

Az új szabályozás három szektorra, a villany, a gáz és a víz (ivóvíz, szennyvíz) bekötésekre vonatkozik.

Gázszektort érintő változások:

Elengedésre kerül a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése esetén a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő bekötésének költsége. Ezen felül az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály.

Villamosenergia-bekötést érintő változások:

Díjmentessé vált a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, ehhez kapcsolódóan a csatlakozási alapdíj és a csatlakozóvezeték díja. Ezen kívül – az alábbiak szerint – az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít:

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

 1. szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
 2. földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

 1. szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
 2. földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése díjmentes.

Víziközmű szektort érintő változások:

A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése esetén:

 1. nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetni (lakosságnak eddig sem kellett)
 2. díjmentes az igénybejelentés elbírálása, a tervegyeztetés, az adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
 3. elengedésre kerül a bekötési vízmérőóra költsége, annak felszerelése valamint a nyomáspróba díja.

Fontos megjegyezni, hogy továbbra is meg kell azonban fizetni:

 1. az önkormányzati rendeletben megállapított utólagos rácsatlakozási díjat,
 2. a vízbekötési tervek más szolgáltatónál történő egyeztetési költségét (kivéve, ha a tervező a tervet előzetesen egyezteti és annak elfogadásáról vagy elutasításáról a szolgáltató dönt)
 3. az adatszolgáltatási díjakat (pl. térkép kiadása)
 4. a mellékmérő, bekötési szennyvízmérő, kútvízmérő, locsolási vízmérő és ezek felszerelésének költségét
 5. a munkaárok kialakításának (amennyiben nem az igénybejelentő végzi),  bekötővezeték kiépítésének, a házi beemelő szivattyú, a fertőtlenítés költségét, a helyszíni szemle, a működőképességi és víz-zárósági próba, a geodéziai bemérés valamint az üzembe helyezés díját

A – víz- és szennyvízhálózatot üzemeltető – DPMV Zrt. tájékoztatás szerint a díjak pontos összegének meghatározása érdekében az üzletszabályzat módosítása folyamatban van. Addig is a tényleges bekötési igények ismeretében tudnak pontos árajánlatot adni.

Tisztelt Lakosok!

A szabályozás – a fentieken túlmenően – a hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást is erősíti a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét. E jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak Csökkennek továbbá az ügyintézési határidők. Így például: a földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni. Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.

Üllő Város Önkormányzata

Feltöltve: 2017. július 12.

Tisztelt üllői Lakosok, kedves betegeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. 07. 14-én, pénteken az Egészségház épületének felnőtt háziorvosi oldalán folyó munkálatok miatt kizárólag sürgősségi betegellátásra van lehetőség. Ezen a napon a rendszeresen szedett gyógyszereik felíratására sincs mód.

Délelőtt dr. Kókay József látja el a körzetéhez tartozó és dr. Bende János betegeit, délután dr. Halasi Katalin látja el a saját és dr. Tóth Jolán körzetéhez tartozó betegeket.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

                                                                                              Háziorvosok
 

Feltöltve: 2017. július 11. I Érvényes: 2017. szeptember 25.

Üllő város képviselő-testületének döntése alapján a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét ellátó ügyvédek térítésmentes jogi tanácsadást tartanak a Városházán (2225. Üllő, Templom tér 3.) a lakosság részére.

Dr. Szkalka Tamás ügyvéd úr tanácsadásai 9-11 óráig tartanak az alábbi időpontokban:

 • 2017. augusztus 07
 • 2017. szeptember 11

Dr. Szikora Gábor tanácsadásai 14-16 óráig:

 • 2017. augusztus 28.
 • 2017. szeptember 25.

A tanácsadásra előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámokon:

 • Dr. Szkalka Tamás : 06/20 5556513
 • Dr. Szikora Gábor : 06/30 456 0889

Üllő Város Önkormányzata

Feltöltve: 2017. július 10.

A kéményseprői tevékenységgel kapcsolatban az alábbi módon juthatnak információhoz az érdeklődők:

A honlap címei www.kemenysepres.hu vagy www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu Mindkét cím a katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenység honlapjára visz.

 • A főoldalon a mozgó képek alá rendezve találhatóak a legfontosabb és a legfrissebb anyagok.
 • Általános tájékoztatók – itt: http://www.kemenysepres.hu/hirek/tajekoztatok – a kéményseprést érintő különböző témákban, az aktualitások a Hírek, sajtóanyagok között olvashatóak.
 • Az online ügyintézési felület a főoldal / ügyfélszolgálat gomb alatt nyílik, ahol online ügyintézésre és IP telefonálásra is lehetőség van: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat

Minden vonatkozó információ a bal oldali menüsoron keresztül elérhető.

 • A ügyfélszolgálati oldalon és a katasztrófavédelem ellátási területét bemutató oldalon – http://www.kemenysepres.hu/hirek/tajekoztato/35 – egy-egy irányítószám megadásával azonnal lekérdezhető, hogy a mi ellátási területünkhöz tartozik-e az adott település lakossági és társasházi ingatlanjainak ellenőrzése, vagy sem. (A „Kérem, adja meg lakóhelye irányítószámát:” sorban.)
 • A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályokról és az őket kiszolgáló nyilvántartott kéményseprőipari cégekről itt olvashatnak tájékoztatást: http://www.kemenysepres.hu/hirek/hir/28 (a szövegben türkizzel olvasható sorok linkek, amelyek azonnal átvisznek a megfelelő oldalakra).
 • A gazdálkodó szervezeteket segítő oldal kiemelten: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista – itt a linkről letöltődik egy táblázat, amelyben a jobb felső sarokban látható „látcsőre” kattintva beírható a keresett település neve és a táblázatban sárga jelölést kapnak azok a sorok, ahol a keresett név olvasható. Ha a szerkesztés engedélyezése gombra rákattintva, lehet a szűrőket is használni és akkor megyénként lehívni az adatokat.
 • Egyébiránt az önkormányzatnak is átadható a meglévő két szórólap bármelyike, és ezek hamarosan elérhetőek lesznek a honlapról is, innen: http://www.kemenysepres.hu/hirek/brosurak

A területeken dolgozó kéményseprők listája:

Bálint József
Wahab Raszul
Steijszkál Marcell
Lezák Csaba
Bíró Balázs
Hriazik Pál
Laczkó Pál
Czeróczki Balázs
Balogh Zoltán
Lantos János
Szálkai Gábor
Szekeres Péter
Radnyán László
Botos János

Feltöltve: 2017. július 10.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a 2017. július 10-én tervezett sebességellenőrzési helyek és időpontok a következők: 

11.00-13.00
Budaörs, Szabadság u. 372.
16.30-18.30
1-es számú főút 20+800 kmsz.
04:00-06:00
Cegléd, Jászberényi út 7.
08:00-10:00
Abony, Ceglédi út 70.
10:00-12:00
4-es főút 88 km
20:00-22:00
Cegléd, Kőrösi út 69.
05.00-07.00
5-ös számú főút 42+500 msz.
09.00-10.00
5-ös számú főút 49+000 msz.
18.00-20.00
Táborfalva, Kecskeméti út 30.
06:30-08:30
Göd, Pesti út 128.
09:00-11:00
 M2 21+800 m. szelvény
10.00-12.00
Érd, Balatoni út 1/C.
13.00-14.00
Érd, Balatoni út 100.
18.00-20.00
Érd, Balatoni út 1/C.
08.00-10.00
Vecsés Fő út 163
15.30-17.30
Üllő Pesti út 252
08.00-12:00
Kiskunlacháza Dózsa Gy. U. 6.
10:00-11:30
51-s számú út, Taksony és Dunaharaszti között
11:45-13:00
Dunaharaszti, Soroksári út
18:00-19:30
51-s számú úton, Taksony és Dunavarsány között
19:30-21:00
Dunaharaszti, Soroksári út
04.00-05.00
Vác, Dr. Csányi L. krt. 81.
10.00-12.00
Zebegény, Dózsa Gy. út 74.
16.00-18.00
Vác, Szent László út 23.
20.00-21.00
Vác, Balassagyarmati út 24.
21.30-23.30
Verőce, Árpád út 52/B.

Feltöltve: 2017. július 7.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pesti út-Baross Gábor utca csatlakozásában lévő gyalogátkelőhely felújításának építési munkái 2017. július 17-én megkezdődnek. Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy az ideiglenesen kialakításra kerülő buszmegállót szíveskedjenek használni! A kivitelezés várhatóan 3 hetet vesz igénybe.

Megértésüket előre is köszönjük!

Üllő Város Önkormányzata

Feltöltve: 2017. július 5.

Várjuk a jelentkezéseket, részletek a plakáton,

illetve a linken.