Aktuális

Feltöltve: 2017. április 27.

A törvényi szabályozással, valamint a hulladékgazdálkodási szolgáltatási rendszer egy magasabb szintre

emelésével összhangban, a korábban meghirdetettel ellentétben a lomtalanítást évente ingatlanonként KÉT

alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük. A lomtalanítás e módon történő biztosítása a lakosság számára is

kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni. Bejelentést követően, az

ügyfél igényeinek messzemenő figyelembe vételével, valamint a kapacitás kihasználtság függvényében

kerül egyeztetésre az időpont.

Az eddigi gyakorlattal ellentétben, az új rendszer több szempontból is kedvezőbb és magasabb színvonalú

szolgáltatást nyújt.

 • Az ügyfél maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot a lomtalanításra, a közszolgáltató ezáltal
 • igyekszik az ügyfél igényeihez igazodni
 • ellenőrizhetőbb a kihelyezett hulladék, a hulladéknak az átvétel időpontjáig „van gazdája”
 • a közterület ezáltal tisztábban tartható, a korábbi gyakorlatnál a lomtalanítás alkalmával városképet romboló
 • állapotok uralkodtak
 • elkerülhető a „lomozók” megjelenése

Fontos tudnivalók:

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás

megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 • építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
 • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
 • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Igénylés menete:

 1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 53/500-152 telefonszámon.
 2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, mint Társaságunk szerződéssel rendelkező ügyfelét, majd közösen
 3. egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
 4. lépés: Az egyeztetett napon reggel 7:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
 5. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetikigénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!

„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Feltöltve: 2017. április 24. I Érvényes: 2017. május 18.

Tisztelt Gázfogyasztó!

Értesítjük, hogy 2017. május 18-án 06:00 órától 2017. május 18-án 18:00 óráig Üllőn a gázszolgáltatás a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel.

Kérjük, szíveskedjen a gáz leágazó vezetékébe épített első elzárószerelvényt és a gázmérőnél felszerelt elzárócsapot elzárt állapotba fordítani!

A gázszolgáltatás újraindításáról dolgozóink tájékoztatni fogják.

A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.

További felvilágosítás: Tel.: 06-80/300-300

Feltöltve: 2017. április 21.

Tisztelt Felhasználóink!

Felhasználói bejelentésből értesültünk arról, hogy Vecsés és Ócsa településeken ismeretlen személyek, az ingatlanra becsengetve – magukat a DPMV Zrt. dolgozóinak kiadva – próbálkoztak állítólagos, jelentős összegű díjtartozásra hivatkozással, készpénzt kicsalni a felhasználóktól.

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink szíves figyelmétarra, hogy az esetleges díjhátralékról írásban küldünk emlékeztetőt, illetve felszólítást. Társaságunk munkatársai helyszíni pénzbeszedést nem végeznek. Az ilyen igénnyel fellépő személyek nem Társaságunk dolgozói és nem Társaságunk megbízásából járnak el.

Társaságunk az esetekkel kapcsolatban rendőrségi feljelentést tett.

Ezúton kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy hasonló esetekben körültekintően szíveskedjenek eljárni, és a magukat munkatársainknak kiadó személyektől feltétlenül kérjék el a DPMV Zrt. dolgozói által használt igazolványt, mely igazolja kilétüket.

Amennyiben tudomásuk van arról, hogy környezetükben hasonló esemény történt, kérjük Önöket, hogy haladéktalanul értesítsék a DPMV Zrt. legközelebbi ügyfélszolgálatát.

 

Gyál, 2017. április 20.          

Tisztelettel: Bukri Sándor műszaki igazgató

A tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

Feltöltve: 2017. április 21.

Tisztelt Üllői Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017.04.24-én reggel 7:00 órakor elkezdődik az egészségház felújítása, amely miatt a lakosságot érintő forgalomkorlátozásokat vezetünk be. Az egészségház körül kiépített parkolókat az építkezés ideje alatt a lakosság nem használhatja.

Tekintettel arra, hogy az épület gépjárművel kizárólag a Templom tér felől közelíthető meg egy bejáró út segítségével, amely út elsősorban az építési forgalmat fogja kiszolgálni, az egészségházba érkező betegek az alábbi helyeken parkolhatnak:

 • Deák Ferenc utcában lévő parkoló  (behajtás a Pesti útról és az Állomás utcáról)
 • A Városi Sétánnyal szemben, a Deák Ferenc utca túloldalán lévő üres telek (kitáblázása folyamatban)

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a Templom tér felől a behajtás csak az építési forgalom, mozgáskorlátozott személyek, mentő, tűzoltó, rendőrség, orvosok és a város vezetői számára lesz biztosított a parkolással együtt a részükre fenntartott helyeken.

Minden Tisztelt Üllői lakost, illetve ide látogató vendéget arra kérünk, hogy kellő körültekintéssel, figyelemmel közelítse meg az épületet a felújítás ideje alatt, amely várhatóan késő őszig fog eltartani.

Üllő, 2017.04.20.                                                        

Üllő Város Önkormányzata

 

Feltöltve: 2017. április 13. I Érvényes: 2017. április 27.

Értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a DPMV Zrt. 2017. április 25 és 27. között az üllői ivóvízhálózaton karbantartási munkákat végez.
A munkálatok ideje alatt időszakos nyomásingadozás várható napközben 8.00 – 16.00 óra között .

Türelmüket, megértésüket köszönjük !
DPMV Zrt.

A tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

Feltöltve: 2017. április 13. I Érvényes: 2017. április 17.

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket hogy április 14-én (pénteken) változatlan rendben történik a szemétszállítás, április 17. (hétfő) helyett viszont az előtte lévő szombati napon (április 15.) történik a szállítás.

Üllő Város Önkormányzata

Feltöltve: 2017. április 10.

Tisztelt Sportliget Lakóparki ingatlantulajdonosok!

Mint már arról bizonyára többen értesültek, a Sportliget Lakópark Víziközmű Társulat a 2017. március 14-i küldöttgyűlésén döntött megszűnéséről.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a megszűnt társulat vagyonát – ideértve az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást – az önkormányzatnak kell átvennie.
Bár az iratok átadása és azok feldolgozása még folyamatban van, a Képviselőtestület – a behajtási eljárások megelőzése érdekében – a március 23-i ülésén olyan rendeleti szabályozást fogadott el, amely lehetőséget biztosít az érdekeltségi hozzájárulás-hátralékkal rendelkezők részére – az önkormányzattal kötött megállapodás alapján – tartozásuk kedvező feltételekkel történő kiegyenlítésére.

A rendelet értelmében minden magánszemély ingatlantulajdonos élhet – maximum 5 éves időtartamra – a kamat és költségmentes részletfizetés lehetőségével.

Akinek azonban lehetősége van arra, hogy tartozását egy összegben rendezze, a hátralék összegéből 15 % kedvezmény illeti meg.

Mindezeken túlmenően a társasházi és szövetkezeti lakásként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás összegét – szintén kedvezményként – lehetőség van  a már befizetett összegre mérsékelni.  Az érdekeltségi hozzájárulás összegének azonban ebben az esetben is el kell érnie a 950.000,- Ft-ot.

Fenti kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy ingatlantulajdonos vagy egyéb jogcímen fizetésre kötelezett  a tartozás-elengedés vagy részletfizetés iránti kérelmet június 30-ig benyújtsa, majd ezt követően az erről szóló megállapodást aláírja.
Aki a tartozás egy összegben történő kiegyenlítését választja, 60 napon belül köteles eleget tenni fizetési kötelezettségének.

 

Tisztelt Lakosok!

Az elkövetkezendő napokban mindenkit értesítünk az átvett nyilvántartás szerint fennálló tartozásáról és a fizetési kötelezettség teljesítésének lehetséges módjairól.

Ettől függetlenül is eljuttathatják kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba vagy kereshetik munkatársunkat a következő telefonszámon:

   06-30/971-57-60 /Felföldi Annamária/

Remélem, hogy sikerül minden érintett számára megoldást találni és nem kerül sor behajtási eljárások kezdeményezésére.

 

Üllő, 2017. április 10.

 

Üllő Város Önkormányzata nevében:

                                                                                                          Kissné Szabó Katalin
polgármester

Feltöltve: 2017. április 9.

Új helyre kerültek a Tesco áruház parko­lójában lévő üveghulladék-gyűjtő konté­nerek. Az elmúlt hónapokban áldatlan ál­lapotok uralkodtak a gyűjtőedények körül, amit az áruház munkatársai, az arra járó emberek és az önkormányzat illetékesei sem néztek jó szemmel. A legkülönfélébb ócskaságokat, háztartási hulladékot, pa­pírt, rongyokat hordtak a konténerek mel­lé ismeretlenek, annak ellenére, hogy csak az üveg csomagolási hulladékokat lehetett elhelyezni a gyűjtőkben. Az önkormányzat döntésének megfelelően elszállították a helyszínről a gyűjtőedényeket, kettőt a vá­rosháza mögötti parkolóban, egyet pedig a Gyöngyvirág téri konténer mellett helyez­tek el.

A városban három helyszínen van lehe­tőség az üveghulladékok elhelyezésére: a Gyöngyvirág téren és a városháza mögöt­ti parkolóban két darab, a Hunyadi utcában pedig egy darab konténer áll a lakók rendel­kezésére.

Az önkormányzat reményei szerint a vá­rosháza parkolója talán nem válik illegális hulladéklerakóvá, a terület be van kameráz­va és a rendőrőrs közelsége is visszatartó erő lehet a szemetelők számára

 

Feltöltve: 2017. április 5. I Érvényes: 2017. április 06.

A Baptista Szeretetszolgálat értesíti a lakosságot, hogy 2017.04.06-án 07:00 óra és 11:00 óra között – szállítmány megérkezésétől függően – élelmiszer (fagyi) osztást tart a készlet erejéig a Polgármesteri Hivatal mögött.