Üllő

Befektetőbarát település hivatalos weblapja


                   
                   

Tájékoztató Sportliget lakóparki ingatlantulajdonosok részére

Feltöltve: 2017. április 10.

Tisztelt Sportliget Lakóparki ingatlantulajdonosok!

Mint már arról bizonyára többen értesültek, a Sportliget Lakópark Víziközmű Társulat a 2017. március 14-i küldöttgyűlésén döntött megszűnéséről.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a megszűnt társulat vagyonát – ideértve az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást – az önkormányzatnak kell átvennie.
Bár az iratok átadása és azok feldolgozása még folyamatban van, a Képviselőtestület – a behajtási eljárások megelőzése érdekében – a március 23-i ülésén olyan rendeleti szabályozást fogadott el, amely lehetőséget biztosít az érdekeltségi hozzájárulás-hátralékkal rendelkezők részére – az önkormányzattal kötött megállapodás alapján – tartozásuk kedvező feltételekkel történő kiegyenlítésére.

A rendelet értelmében minden magánszemély ingatlantulajdonos élhet – maximum 5 éves időtartamra – a kamat és költségmentes részletfizetés lehetőségével.

Akinek azonban lehetősége van arra, hogy tartozását egy összegben rendezze, a hátralék összegéből 15 % kedvezmény illeti meg.

Mindezeken túlmenően a társasházi és szövetkezeti lakásként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás összegét – szintén kedvezményként – lehetőség van  a már befizetett összegre mérsékelni.  Az érdekeltségi hozzájárulás összegének azonban ebben az esetben is el kell érnie a 950.000,- Ft-ot.

Fenti kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy ingatlantulajdonos vagy egyéb jogcímen fizetésre kötelezett  a tartozás-elengedés vagy részletfizetés iránti kérelmet június 30-ig benyújtsa, majd ezt követően az erről szóló megállapodást aláírja.
Aki a tartozás egy összegben történő kiegyenlítését választja, 60 napon belül köteles eleget tenni fizetési kötelezettségének.

 

Tisztelt Lakosok!

Az elkövetkezendő napokban mindenkit értesítünk az átvett nyilvántartás szerint fennálló tartozásáról és a fizetési kötelezettség teljesítésének lehetséges módjairól.

Ettől függetlenül is eljuttathatják kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba vagy kereshetik munkatársunkat a következő telefonszámon:

   06-30/971-57-60 /Felföldi Annamária/

Remélem, hogy sikerül minden érintett számára megoldást találni és nem kerül sor behajtási eljárások kezdeményezésére.

 

Üllő, 2017. április 10.

 

Üllő Város Önkormányzata nevében:

                                                                                                          Kissné Szabó Katalin
polgármester

I